COO "Juraj Bonači"

Upisi u srednju školu COO “Juraj Bonači”

Sukladno Odluci o upisu učenika u I.razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. objavljujemo natječaj za upis učenika.
Uvjeti su navedeni u dokumentu:
Uvjeti upisa u srednju školu 
Ove godine potrebnu dokumentacije  za upis u srednju školu Centra možete predati slanjem fotografirane/ skenirane dokumentacije putem e-maila na adresu :
centar.juraj.bonaci@gmail 
U predmet poruke upišite : ” DOKUMENTACIJA ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU”, te u poruci obavezno navedite svoj broj mobitela/telefona kako bi Vas mogli kontaktirati.