Javna nabava

NATJEČAJI


OBAVIJEST

Pregledom dokumentacije uočili smo da se tehnički prilikom printanja artikal pod nazivom „Tekuće sredstvo za mašinsko pranje posuđa F8400 (20 l)ili jednako vrijedan“ prelomio na sljedeću stranicu te je polje ostalo prazno u koje je naknadno upisana drugačija količina. Slijedom navedenog, molimo Vas da kao traženu količinu za artikal pod nazivom „Tekuće sredstvo za mašinsko pranje posuđa F8400 (20 l)ili jednako vrijedan“ uvažite „300L“  što je i bilo prikazano u prvoj verziji tablice Poziva – Priloga 2 – Troškovnik.

 1. Poziv za dostavu ponuda za nabavu sredstava za čišćenje i papirnate konfekcije

Datum objave: 22.01.2020.g.


Ispravka Poziva za dostavu ponuda za nabavu sredstava za čišćenje i papirnate konfekcije – Priloga 2 – Troškovnik u dijelu koji se odnosi na artikl pod nazivom “F8400 (20 l) ili jednako vrijedan”.

Datum objave: 21.01.2020.g.


 

POZIVI ZA DOSTAVU PONUDA:

 1. Poziv za dostavu ponuda za nabavu sredstava za čišćenje i papirnate konfekcije

Datum objave: 20.01.2019.g.


 

ODLUKA O ODABIRU

 1. Odluka o odabiru – prehrambeni proizvodi
 2. Odluka o odabiru – kruh i krušni proizvodi

Datum objave: 04.12.2019.g.


ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

 1. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – prehrambeni proizvodi
 2. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – kruh i krušni proizvodi

Datum objave: 04.12.2019.g.


OBAVIJEST

Ispravka Poziva na dostavu ponuda za nabavu prehrambenih proizvoda (osnovne potrepštine) – Priloga 2 – Troškovnik u dijelu koji se odnosi na artikl pod nazivom “KONŠERVA5/1”.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu prehrambenih proizvoda (osnovne potrepštine) – ISPRAVKA TROŠKOVNIKA

Datum objave: 22.11.2019.g.


POZIVI ZA DOSTAVU PONUDA:

 1. Poziv za dostavu ponuda za nabavu prehrambenih proizvoda (osnovne potrepštine)
 2. Poziv za dostavu ponuda za kruh i krušne proizvode 2019-2020

Dokument sadrži:

 1. Poziv na dostavu ponuda
 2. Prilog 1 – Ponudbeni list
 3. Prilog 2 – Troškovnik

Datum objave: 21.11.2019.g.


ODLUKA O ODABIRU

Odluka o odabiru – nabava svježeg mesa


ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – nabava svježeg mesa

Datum objave: 11.11.2019.g.


POZIVI ZA DOSTAVU PONUDA:

 1. Poziv za dostavu ponuda za nabavu svježeg mesa

Dokument sadrži:

 1. Poziv na dostavu ponuda
 2. Prilog 1 – Ponudbeni list
 3. Prilog 2 – Troškovnik

Datum objave: 30.10.2019.g.


PRAVILNICI


Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 2018.

 


PLAN NABAVE


Plan nabave roba i usluga za 2019. godinu

Plan nabave roba i usluga za 2018. godinu

OBAVIJEST – gospodarski subjekti s kojima Centar ne smije sklapati ugovore

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2017- Izmjena i dopuna 2017

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2017. GODINU

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2016. GODINU

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2015. GODINU

 


REGISTAR UGOVORA


REGISTAR UGOVORA-JAVNA NABAVA – Okvirni sporazumi

REGISTAR UGOVORA – JAVNA NABAVA br.2

Evidencija ugovora u 2018.g.

 


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA


Godišnje financijsko izvješće za 2018.

Godišnje financijsko izvješće za 2017.godinu

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU-1dio

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU-2dio

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015. GODINU

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU