Projekt “Korak bliže zajednici”

 • PROJEKT „KORAK BLIŽE ZAJEDNICI”
  OPERATIVNI PROGRAM ”KONKURETNOST I KOHEZIJA”
  UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE – DRUGA FAZA”
  Broj poziva K.K.08.1.3.04.0049.

Vrijednost projekta je 12.933.600,00 kn

NOSITELJ PROJEKTA

Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Ulica Brune Bušića 30, Split,

PARTNER U PROJEKTU

Grad Sinj, Dragašev prolaz 10, Sinj,kojega zastupa gradonačelnica Kristina Križanac

Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, Split, koju zastupa župan Blaženko Boban

KRATAK OPIS PROJEKTA

U skladu s različitim strategijama koje ističu važnost i potrebu okretanju socijalne skrbi prema izvaninstitucijskim uslugama, Centar je usmjerio svoje djelovanje na pružanje upravo takvih usluga, ključnih u prevladavanju procesa socijalne isključenosti i ostvarivanju ljudskog prava na život u zajednici. U suradnji s nadležnim Ministarstvom za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku, Centar je izradio i Individualni plan transformacije i deinstitucionalizacije.

Imajući u vidu sve prethodno navedeno, Centar u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Gradom Sinjom ovim projektom namjerava rekonstruirati / preurediti te

opremiti 5 objekata u kojima će pružati izvaninstitucijske usluge. Rekonstrukcijom / preuređenjem i opremanjem objekata pridonosi se prelasku korisnika s institucijskog

oblika skrbi na skrb u zajednici, prevenciji institucionalizacije, kao i razvoju mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici.

Projektom su predviđeni sljedeći radovi:

1. Rekonstrukcija / preuređenje jugoistočnog paviljona zgrade Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ na adresi Brune Bušića 30, Split, odnosno njegova prenamjena za

potrebe organizacije Odjela za pružanje izvaninstitucionalnih usluga, kao i opremanje (22 infrastrukturne jedinice). U Odjelu će se pružati usluge: rana intervencija,

psihosocijalna podrška, savjetovanje i pomaganje, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija). Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa je

u tijeku.

2. Rekonstrukcija / preuređenje prostora na adresi Rendićeva 35, Split i njegovo opremanje za potrebe pružanja usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku (11

infrastrukturnih jedinica). Prostor je izvanknjižnom vlasništvu Republike Hrvatske, a rješavanje imovinsko-pravnih odnosa je u tijeku. Ugovorom o uporabi prostor je dan

Centru na neodređeno vrijeme.

3. Rekonstrukcija (nadogradnja) i opremanje građevine Podružnice Sinj na adresi Splitska 39A, Sinj za potrebe pružanja usluga rane intervencije, psihosocijalne podrške i

poludnevnog boravka. Osim nadogradnje planirana je i dogradnja objekta na jugozapadnom dijelu parcele i to na dijelu postojećeg vanjskog igrališta. Postojeće igralište je

veliko i svojim dimenzija ne odgovara korisnicima objekta. Planiranom dogradnjom igralište bi se smanjilo na proporcije koje bi omogućile njegovo korištenje, dok bi se u

dograđenom dijelu objekta formirala dvorana. (8 infrastrukturnih jedinica). Objekt je u vlasništvu Centra.

4. Gradnja ugibališta za kombi vozilo na odvojku Splitske ulice u Sinju kako bi se osigurao neometan dolazak i odlazak korisnika Centra. Zemljište je u vlasništvu Grada Sinja.

5. Preuređenje dvaju prostora na adresi Gradišćanskih Hrvata 24, Makarska; promjena pločica na terasi, promjena vrata na ulazu u terasu, obnova žbuke i boje unutrašnjih

zidova u garsonjeri; promjena podnih pločica na balkona i zamjena željezne ograde u dvosobnom stanu. (6 infrastrukturnih jedinica). Prostori su u vlasništvu Republike

Hrvatske, koja je s Centrom potpisala Ugovor o korištenju stanova na neodređeno vrijeme.

Prije izvođenja radova i opremanja navedenih objekata, riješit će se svi imovinsko-pravni odnosi, izraditi potrebna projektno-tehnička dokumentacija te ishoiti akti na temelju kojih se može pristupiti izvođenju radova.

CILJEVI PROJEKTA

 • Razvoj mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici.
 • Rekonstrukcijom i preuređenjem na adresi B.Bušića 30 , Split -Korištenje usluge rane intervencije bit će omogućeno za dodatnih 40, usluge savjetovanja i pomaganja za 100, psihosocijalne usluge za 60, a usluga pomoći pri uključivanju u program odgoja i redovitog obrazovanja za 3 djece s poteškoćama u razvoju.
 • Rekonstrukcijom i preuređenjem na adresi Splitska 39 A, Sinj-prevencija institucionalizacije 40 odraslih osoba s invaliditetom koji će koristiti usluge poludnevnog boravka, razvoj mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici za 11 odraslih OSI i 50 djece s poteškoćama u razvoju-korisnika usluge psihosocijalne podrške te 15 djece s teškoćama u razvoju – usluga rane intervencije.
 • Rekonstrukcijom i preuređenjem prostora na adresi Rendićeva 35, Split i Gradišćanskih Hrvata 24, Makarska ;postići će se prelazak s institucijskog oblika skrbi na skrb u zajednici za 12 OSI.  
 • Zajedničkim djelovanjem s projektom Zajedno sretni UP.02.2.2.04.0006, razvijanje ljudskih kapaciteta Centra za pružanje izvaninstitucijskih usluga.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 • Izgrađeno, rekonstruirano i opremljeno 47 infrastrukturnih jedinica
 • Jugoistočni paviljon zgrade COO Juraj Bonači na adresi B.Bušića 30, Split (22 infrastrukturne jedinice)
 • Prostor na adresi Rendičeva 35, Split (11 infrastrukturnih jedinica)
 • Građevina Podružnice Sinj, Splitska  39 A, Sinj (8 infrastrukturnih jedinica)
 • Prostori na adresi Gradišćanskih Hrvata 24, Makarska (6 infrastrukturnih jedinica)
 • Kroz promotivne materijale i završnu konferenciju osviještena šira javnost o važnosti integracije osoba s invaliditetom – intelektualnim teškoćama u društvo.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

12.933.600,00 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

33 mjeseca

provedba započela u siječnju 2021., a završetak predviđen za rujan 2023.

REALIZIRANE AKTIVNOSTI U 2020. GODINI:

PRIPREME ZA REALIZACIJU

 • prosinac 2020.
 • Tehnička pomoć u upravljanju projektom

08.12.2020.objavljeno na webu i poslano na 3 mail adrese

14.12.2020. pristigla dokumentacija, javili se samo E.C.H.R. d.o.o.

31.12.2020.potpisan Ugovor

 • Izrada projektno- tehničke dokumentacije

11.12.2020.objavljeno na Elektronskom oglasniku javne nabave

31.12.2020. otvorene ponude