Dokumenti

2023

2022

2021

Datum objave: 12.02.2021

OPĆI AKTI:

Statut Centra za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači”

GODIŠNJI PLANOVI I IZVJEŠĆA:


2020.

ŠKOLSKI GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2020 2021

ŠKOLSKI KURIKULUM COO JB 2020 2021

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODJELA ŠKOLE PODRUŽNICE SINJ 2020 2021

PODRUŽNICA SINJ – ŠKOLSKI KURIKULUM 2020 2021

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2020.

ŠKOLSKI KURIKULUM COO JB 2019 2020

ŠKOLSKI GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2019 2020

PODRUŽNICA SINJ – ŠKOLSKI KURIKULUM 2019 2020

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODJELA ŠKOLE PODRUŽNICE SINJ 2019 2020

Godišnji financijski plan za 2020. godinu


2019.

Godišnje financijsko izvješće za 2019.g

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZA 2019.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2019.

Financijski plan za 2019. godinu

ŠKOLSKI KURIKULUM COO JB 2018 2019
ŠKOLSKI GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2018 2019
PODRUŽNICA SINJ – ŠKOLSKI KURIKULUM 2018 2019
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODJELA ŠKOLE PODRUŽNICE SINJ 2018 2019


2018.

Godišnje financijsko izvješće za 2018.g

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU 2018.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA CENTRA ZA  2018. GODINU
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PODRUŽNICE ZA 2017. I 2018.GODINU
Godišnji financijski plan za 2018. godinu

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017. GODINU


2017.
Odgojno obrazovni KURIKULUM 2017/18

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA CENTRA ZA 2017. GODINU
Godišnji odgojno obrazovni  plan i program  šk.god. 2017/18

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA 2016. GODINU
Godišnji odgojno obrazovni plan 2016./2017.

Godišnje financijsko izvješće za 2017.godinu

PRAVILNICI

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Split – pročišćeni tekst

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra Juraj Bonači

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

PRIMJENJIVI PROPISI:

Zakon o socijalnoj skrbi
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi 2014.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi 2015.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi 2016.
Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Godisnje_izvješće o provedbi Zakona opravu na pristup informacijama za 2019.

Godisnje_izvješće o provedbi Zakona opravu na pristup informacijama za 2018.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. CVS

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.

OSTALI DOKUMENTI:

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put

Fiskalna odgovornost – Procedura naplate dospjelih potraživanja

Procjena rizika – Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Split