Dokumenti

OPĆI AKTI:

Statut Centra za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači”

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA CENTRA ZA  2018. GODINU
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PODRUŽNICE ZA 2017. I 2018.GODINU
Godišnji financijski plan za 2018. godinu

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017. GODINU
Odgojno obrazovni KURIKULUM 2017/18

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA CENTRA ZA 2017. GODINU
Godišnji odgojno obrazovni  plan i program  šk.god. 2017/18

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA 2016. GODINU
Godišnji odgojno obrazovni plan 2016./2017.

PRAVILNICI

 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra Juraj Bonači

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

PRIMJENJIVI PROPISI:

Zakon o socijalnoj skrbi
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi 2014.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi 2015.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi 2016.
Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. CVS

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.

OSTALI DOKUMENTI:

Fiskalna odgovornost – Procedura naplate dospjelih potraživanja