Djelatnost Centra

Rad Centra ustrojen je po odjelima u sjedištu Centra i Dislociranoj jedinici te u Podružnici u Sinju.

U sjedištu Centra, Brune Bušića 30, ustrojeni su sljedeći odjeli:
1. Odjel odgoja i obrazovanja
2. Odjel smještaja
3. Odjela za pružanje izvaninstitucionalnih usluga

U sjedištu Centra financijsko-računovodstveni i administrativni poslovi, kao i poslovi zaštite
na radu obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

U Dislociranoj jedinici u Splitu, Put iza Nove bolnice 14, ustrojeni su sljedeći odjeli:
1. Odjel za pružanje socijalnih usluga osobama s intelektualnim oštećenjima – Firule,
2. Odjel za pružanje socijalnih usluga osobama s poremećajima iz spektra autizma.

 

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju, odraslim osobama s poremećajem iz spektra autizma i odraslim osobama s intelektualnim oštećenjem.

a. Centar pruža djeci s teškoćama u razvoju sljedeće socijalne usluge:

 • usluga rane intervencije
 • usluga savjetovanja i pomaganja
 • usluga smještaja
 • usluga poludnevnog boravka
 • usluga cjelodnevnog boravka
 • usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji
 • usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluga
 • usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
 • usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku

b. Centar pruža odraslim osobama s poremećajima autističnog spektra sljedeće socijalne
usluge:

 • usluga smještaja
 • usluga poludnevnog boravka
 • usluga cjelodnevnog boravka
 • usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
 • usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku

c. Centar pruža odraslim osobama s intelektualnim oštećenjem sljedeće socijalne usluge:

 • usluga poludnevnog boravka
 • usluga cjelodnevnog boravka
 • usluga smještaja
 • usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
 • usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku
 • usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku
 • usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
 • usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji
 • usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • usluga savjetovanja i pomaganja

d. U Centru se provodi i djelatnost osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja, obrazovanja
i osposobljavanja pod uvjetima koje propisuje ministar nadležan za obrazovanje.

e. Centar pruža usluge i djeci i odraslim osobama s višestrukim oštećenjima ukoliko se
usluge vezane uz dodatna oštećenja mogu osigurati u Centru, kod drugog pružatelja usluga ili
u zdravstvenoj ustanovi.