Djelatnost Centra

Rad Centra ustrojen je po odjelima u sjedištu Centra i Dislociranoj jedinici te u Podružnici u Sinju.

U sjedištu Centra, Brune Bušića 30, ustrojeni su sljedeći odjeli:
1. Odjel odgoja i obrazovanja
2. Odjel smještaja
3. Odjela za pružanje izvaninstitucionalnih usluga

U sjedištu Centra financijsko-računovodstveni i administrativni poslovi, kao i poslovi zaštite
na radu obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

U Dislociranoj jedinici u Splitu, Put iza Nove bolnice 14, ustrojeni su sljedeći odjeli:
1. Odjel za pružanje socijalnih usluga osobama s intelektualnim oštećenjima – Firule,
2. Odjel za pružanje socijalnih usluga osobama s poremećajima iz spektra autizma.

Centar obavlja djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Centar za odgoj i obrazovanje JURAJ BONAČI.

a. Centar je pruža socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju od 0. do 18. godine starosti i to :

 • savjetovanje
 • stručna procjena
 • psihosocijalno savjetovanje
 • socijalno mentorstvo
 • psihosocijalna podrška
 • rana razvojna podrška
 • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja
 • boravak
 • organizirano stanovanje
 • smještaj (djeci s teškoćama u razvoju od navršene 3. godine života)

b. Centar pruža socijalne usluge osobama s invaliditetom i to :

 • savjetovanje
 • stručna procjena
 • psihosocijalno savjetovanje
 • socijalno mentorstvo
 • psihosocijalna podrška
 • pomoć u kući
 • boravak
 • organizirano stanovanje
 • smještaj
 • usluga osobne asistencije koju pruža osobni asistent ili videći pratitelj

c. Centar obavlja i druge poslove koji se odnose na:

 • podrška korisnicima i pružateljima izvaninstitucijskih oblika smještaja
 • osiguranje provođenja odluke o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom
 • informiranje zainteresiranih osoba o udomiteljstvu, pružanje stručne pomoći i potpore udomiteljima i korisnicima, provođenje edukacije udomitelja i ostale djelatnosti propisane zakonom kojim se uređuje udomiteljstvo
 • predlaganje i poticanje aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
 • procjenjivanje potreba korisnika i sudjelovanje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave
 • poticanje i razvijanje volonterskog rada i
 • obavljanje drugih poslova na temelju zakona i Statuta Centra.

d. Centar provodi programe odgoja i obrazovanja:

 • osnovnoškolskog obrazovanja
 • srednjoškolskog obrazovanja

e. Centar obavlja i druge djelatnosti koje služe i povezane su s osnovnom djelatnošću, sukladno propisima koji reguliraju te druge djelatnosti.