PSIHOLOŠKA PODRŠKA

Psihološku podršku pružaju naši psiholozi:

Pendije Vidačković, prof. psiholog

Lidija Vlah, prof. psiholog

Katarina Andrijašević, mag.psiholog

Psihološka podrška obuhvaća psihoedukaciju, savjetovanje i pružanje podrške roditeljima uz korištenje metoda Teorije izbora i Realitetne terapije. Osnovni ciljevi rada su: emocionalno- psihološko osnaživanje obitelji, poboljšanje kvalitete života kroz rad na sebi, suočavanje s problemima i načinom nošenja s njima, poboljšanje odnosa roditelj- dijete, jačanje roditeljskih kompetencija te postavljanje granica u odgoju djeteta.

Psihologijsko testiranje se provodi primjenom raznih standardiziranih i nestandardiziranih metoda procjene. Tijekom psihološke procjene roditelj dobiva jasne smjernice i podršku za daljnji rad.

Psiholog u radu  s djecom sa poremećajem kao što su: hiperaktivnost, poremećaj pažnje i koncentracije te raspoloženja koristi Neurofeedback trening. Neurofeedback je neinvazivna metoda kojom se postupno utječe na poboljšanje funkcije mozga. To je metoda praćenja električnih valova mozga i učenja njihove samoregulacije, a sve to putem pristupačnog računalnog sučelja.

U cilju poticanja dječjeg razvoja i razvijanja podržavajućeg odnosa psiholog u radu koristi metode empatičkog reflektiranja i tehnike direktivne terapije igrom kroz aktivnosti: lutke, crtež, rad s pijeskom i terapeutske slikovnice.

Glavni cilj je pomoći djetetu da zadovolji svoje potrebe i proradi stresne situacije s kojima se ono  i njihove obitelji suočavaju. Paralelno s time, psiholog radi s roditeljima na jačanju roditeljskih vještina kroz psihoedukativni rad.