PSIHOLOŠKA PODRŠKA

Psihološku podršku pružaju naši psiholozi s dugogodišnjim iskustvom:

Pendije Vidačković, prof. psiholog

Lidija Vlah, prof. psiholog

RAD PSIHOLOGA OBUHVAĆA:

  • Rad s djecom:
  1. Psihologijska obrada (utvrđivanje inicijalnog stanja – kognitivnog, socio-emocionalnog i funkcionalnog, utvrđivanje stupnja potrebne podrške, praćenje, evaluacija)
  2. Poticanje emocionalnog, socijalnog i kognitivnog razvoja
  • Rad s obitelji:
  1. Prevencija poteškoća u interakciji dijete – obitelj
  2. Psihoedukacija i savjetodavni rad (omogućavanje roditeljima/udomiteljima/skrbnicima da izraze svoja iskustva, suočavanje s problemima i načinima rješavanja problema, jačanje roditeljskih kompetencija)