SURADNJE I PROJEKTI


UDRUGA ZVONO – Program za razvoj i širenje mreže socijalnih usluga – KLUB ZVONO

 

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama ZVONO – Split osnovana je 1995. godine kao udruga roditelja koje su zbližili isti problemi, s ciljem da se zajednički doprinese što kvalitetnijem životu osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji.

U partnerstvu s Centrom za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” i Centrom za socijalnu skrb Split, Udruga Zvono provodi trogodišnji program KLUB ZVONO za mlade s teškoćama u razvoju i osobe s intelektualnim teškoćama.

Cilj programa je prevencija institucionalizacije i poboljšanje kvalitete života korisnika.
U stručno vođenim aktivnostima organiziranog slobodnog vremena korisnici dobivaju i podršku educiranih osobnih asistenata kako bi svi aktivno sudjelovali i time povećali svoju socijalnu uključenost.

AKTIVNOSTI: Fizikalna terapija, psihološka terapija, likovna terapija, muziko terapija, terapija pokretom i plesom, izlasci na događanja u zajednici

Aktivnosti se provode u prostorima udruge Zvono, Centra Juraj Bonači – Dislocirana jedinica Firule i na javnim mjestima.


GLAZBENA MLADEŽ SPLIT – PROJEKT “Glazba pomaže”

 

Projekt Glazba pomaže (Pedagoško-animatorski programi za djecu sa poteškoćama u razvoju i socijalno ugroženu djecu) predstavlja novost djelovanja u zajednici, pružajući posebno ranjivim skupinama djece i mladih doticaj sa glazbom. U tom smislu glazba je snažan integrirajući, terapeutski i socijalizirajući „alat“. Projekt je pokrenut sredinom 2016. godine, nastavljen je 2017.godine i predstavlja svojevrsnu eksperimentalnu fazu, kroz suradnju Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“,Split  i Glazbene mladeži Split.
Projekt ima perspektivu daljnjeg razvoja, s obzirom na brojne probleme posebno ranjivih skupina djece i mladih te nam je plan širiti suradnju prema organizacijama i udrugama sa područja Dalmacije sa posebnim naglaskom na otoke i Zagoru. Ovim putem pozivamo studente umjetničko pedagoških područja (ali i sve ostale) da nam se pridruže kao volonteri na ovom vrijednom projektu, jer glazba uistinu pomaže.
Projekt je podržan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i u školskoj godini 2017./2018.

Izvoditelj glazbenih aktivnosti i raspored (ponedjeljka – četvrtka):

Valentina Jurin, magistra glazbene kultrure, održava posebno osmišljene glazbene radionice u suradnji s gostujućim glazbenicima:
Mihovil Karuza – violončelo, Ivana Bandalo- klarinet, Ivo Jerkunica – truba, Željana Cvitanović – madolina, Branka Trumbić – balet, Oliver Rogošić – tradicijska glazbala, Mario Bavčević – gitara.

 


Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za djecu od 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama

 

Multidisciplinarna suradnja četiriju Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Grafičkog fakulteta i Filozofskog fakulteta) na projektu „Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“ (ICT-AAC) i na projektu „Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga (MULTI-SKLAD)“ nastavlja se kroz suradnju ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet te Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu provode program „Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije (PK) kao metode rane intervencije za djecu od 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama“.

Jedan od glavnih ciljeva programa je jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade u zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi te organizacijama civilnog društva za sustavnu primjenu potpomognute komunikacije u radu sa djecom s razvojnim odstupanjima/teškoćama 0-8 godina.

U skladu s tim ciljem stručnjaci s dugogodišnjim kliničkim iskustvom, znanstvenom i istraživačkom djelatnošću u području:

  • rane intervencije;
  • potpomognute komunikacije
  • asistivne tehnologije

provode edukacije za 134 stručnjaka iz:

  • zdravstvenih ustanova;
  • ustanova socijalne skrbi
  • organizacija civilnog društva

Edukacije o načelima rane intervencije i timskog rada, obilježjima razvojnih profila i njihovog prepoznavanja, određivanju intervencijskih ciljeva i odabiru metoda potpomognute komunikacije, pregledu postojećih ICT rješenja i asistivnih tehnologija te pronalaženju odgovarajućeg ICT i asistivnog rješenja za poticanje individualnih potreba djeteta, odvijaju se u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu (Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači) te Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra.

Ured UNICEF-a za Hrvatsku podržao je provedbu programa „Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije (PK) kao metode rane intervencije za djecu od 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama“ zahvaljujući donacijama građana i tvrtki.

Izvještaje s održanih edukacija u našem Centru pročitajte na : http://centar-juraj-bonaci.hr/edukacije/


SURADNJA CENTRA S GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA D.D.

Predstavljanje suradnje
Predsjednik Uprave Galeba; Stjepan Pezo i ravnateljica Centra; Snježana Čotić  

Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ Split je ustanova koja se već 50 godina bavi pružanjem socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s poremećajima iz spektra autizma i odraslim osobama s intelektualnim oštećenjima.

Centar već 10 godina surađuje s Galeb dalmatinska trikotaža d.d. koji su kroz godine donirali tekstilni materijal za potrebe tkalačkih radionica oformljenih u našoj Dislociranoj jedinici Firule.

Kroz razgovor s predstavnicima Galeba smo uvidjeli da postoji široka paleta mogućnosti suradnje zbog velikog broja usluga koje pružamo korisnicima kojih je ukupno oko 450, od čega je više od polovina uključena u radne aktivnosti kroz radionice koje izrađuju uporabne i ukrasne proizvode (suvenire) s prepoznatljivim likovnim izričajem.
Težimo europskim standardima integracije naših korisnika u društvo i život te deinstitucionaliziranje i prilagodba okolini. Cilj socijalne integracije je učiniti da korisnici prestaju biti pasivni korisnici i postaju aktivni sudionici osobno planirane podrške.
Prvi korak bio je sklapanje ugovora o suradnji Centra i Galeba u kojem su definiran model suradnje odnosno način uključivanja naših korisnika.
Među prvim aktivnostima u kojima su uključeni naši korisnici je uređenje izloga svake prodavaonice Galeba po cijeloj S-D županiji s predmetima izrađenim u radionicama Centra, a mijenjati će se sezonski i blagdanski.
Prvi izlog uređen predmetima koju su izradili naši korisnici zaživjet će u prodavaonici Galeba u Omišu.

Smatramo da je vrijeme da se pokrene drugačiji način razmišljanja i da se potakne cjelokupna javnost na poštivanje marginaliziranih u društvu jer kroz razvijanje suradničkih odnosa s nizom dionika na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Cilj je osiguravanje usklađenog sveobuhvatnog pristupa korisnicima, s jedne strane, te uzajamno učenje i jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju osobama s intelektualnim teškoćama, s druge strane.


SURADNJA S NASTAVNOM BAZOM SVEUČILIŠTA U SPLITU

 

Nastava baza Sveučilišta je svaka organizacijas kojom je sveučilište sklopilo ugovor o poslovnoj suradnji na temelju kojeg se izvođenje dijela nastave (s tručna praksa) može organizirati u tom poslovnom subjektu pod nadzorom nastavnika Sveučilišta, a uz primjereno sudjelovanje stručnik osoba-mentora tog subjekra, sukaldno studijskom programu i izvedbenom planu određenog studija ili drugom programu koji se temelji na načelima cjeloživotnog obrazovanja, a sve u svrhu povezivanja prakse, znanosti, umjetnosti i viskokog obrazovanja.

Jedan od temeljnih ciljeva uspostave Nastavnih baza na Sveučilištu je povezivanje Sveučilišta s organizacijama različitih područja djelatnosti te omogućiti studentima Sveučilišta kvalitetnu struču praksu

Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači”, Split ima sklopljen ugovor o suradnji sa Sveučilištem u Splitu odnosno s Sveučilišnim odjelom za zdravstvene studije i Kineziološkim fakultetom Split.