Organizirano Stanovanje

Individualnim planom transformacije i deinstitucionalizacije Centra za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači”, Split, svibanj 2019. godine započeo je razvoj i širenje izvaninstitucionalnih usluga u vidu organiziranog stanovanja, rane intervencije, psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja.

Nova socijalna usluga Organizirano stanovanje započela je svoj rad od od listopada 2020. godine koristeći sredstva ESF-a.

Misija

Zajedništvo, sigurnost, ljubav

Vizija

Sjajno (stiglo) je vrijeme da ispunim svoj dan,

nek i moj život bude kao san

Cilj

Govori: „Nisam sam!“, prihvaćen si, negdje pripadaš

Projektni plan

Osnovni podaci o korisnicima i stambenim jedinicama

Usluga organiziranog stanovanja uređena je Zakonom o socijalnoj skrbi koji organizirano stanovanje definira kao socijalnu uslugu kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe. Organizirano stanovanje je stanovanje u zajednici stambenih jedinica koje se nalaze na istoj lokaciji. U jednoj stambenoj jedinici može stanovati najviše osam korisnika.

Za pružanje usluga organiziranog stanovanja u našem Centru, educirano je i zaposleno 10 ljudi; 1 zastupnik za osobe s intelektualnim teškoćama i 9 asistenata koji će 24h pružati podršku za ukupno 12 osoba s intelektualnim teškoćama. Opremit će se i nabaviti sve potrebno za život u jednoj stambenoj jedinici u Splitu u Rendićevoj ulici 35 te za dvije stambene jedinice u Makarskoj u ulici Gradišćanskih Hrvata 24, od kojih je jedan stan (stan 1) površine 74m2, a drugi je površine cca 36m2 (stan 2). U stanove u Makarskoj bit će smješteni korisnici s područja grada Makarske  njih ukupno 6 koji će preseliti iz svojih obitelji u zajednicu s drugim korisnicima. U većem stanu (stan 1) predviđeno je da će suživot dijeliti 4 osobe, a u manjem stanu (stan 2) predviđene su dvije osobe. U Splitu raspolažemo s jednom stambenom jedinicom površine 120m2 u ulici Rendićeva 35 u koju će preseliti 6 korisnika iz Odjela smještaja u COO Juraj Bonači gdje se trenutno nalaze.

Tim za transformaciju

Kako bi mogli realizirati uslugu organiziranog stanovanja, na nivou Centra formirali smo projektni Tim za transformaciju odnosno radnu skupinu za pripremnu fazu organiziranog stanovanje koja ujedno formira i radne skupine potrebne u daljnjim koracima preseljenja. Radne skupine na nivou Centra formirat će se prema fazama kako bi implementirale samu transformaciju. Pokrivat će područje organiziranog stanovanja, područje stručnih poslova, područje računovodstveno kadrovskih poslova, područje psihosocijalne podrške, područje stručne podrške, razvijanje radnih sposobnosti i zapošljavanja, područje stručne podrške u zajednici, edukacije osoblja, podrške korisnicima i područje razvoja standarda kvalitete

Zadatak Tima za transformaciju bio je izvršiti sve potrebne radnje koje prethode izmještaju korisnika u program organiziranog stanovanja, a definirane na prvom sastanku za organizirano stanovanje održanom 16.rujna 2020.godine. Odgovornosti su bile slijedeće: (1)pronalaženje stanova i lokacija te sklapanje ugovora o najmu stana ukoliko je potrebno, (2)procjenjivanje korisnika za uključivanje u program organiziranog stanovanja i procjenjivanje potrebne razine podrške, (3)procjenjivanje educiranosti i spremnosti osoblja za rad u organiziranom stanovanju, (4)predlaganje osoblja za rad u pojedinom stanu prema procjeni korisnika, (5)suradnja s Centrima za socijalnu skrb, roditeljima i skrbnicima, (6)vođenje procesa regionalizacije i (7)vodi financije vezane za poslovanje organiziranog stanovanja.

Dijelimo s vama naš put kroz podršku u stanovanju.