Odjel za pružanje socijalnih usluga osobama s intelektualnim oštećenjima – Firule

Upoznajte nas:

Osobe s intelektualnim teškoćama, po navršenoj 21. godini, mogu postati korisnici Odjela za pružanje socijalnih usluga osobama s intelektualnim oštećenjima – Firule. Usluge koje se pružaju su cjelodnevni i poludnevni boravak te usluga psihosocijalne podrške. Cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati, a poludnevni od 4 do 6 sati dnevno. Tijekom boravka na Odjelu korisnicima je osigurana prehrana, njega i skrb, radne aktivnosti pod vodstvom radnih instruktora pojedine radionice, tretmani stručnih radnika (rehabilitator, psiholog, kineziolog, likovni terapeut, socijalni radnik), organizirano provođenje slobodnog vremena.

Radne aktivnosti se provode u:

 • Likovno–suvenirskoj radionici I
 • Keramičkoj radionici
 • Tkalačkoj radionici
 • Galanterijskoj radionici
 • Likovno–suvenirskoj radionici III
 • Radionici za kartonažu

Odraslim osobama s intelektualnim teškoćama čiji roditelj ima status roditelja njegovatelja pruža se usluga psihosocijalne podršku tijekom koje se potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina. U okviru ove usluge, na našem Odjelu, korisnicima se pružaju sljedeći (re)habilitacijski sadržaji: psihološka podrška, socijalna rehabilitacija, kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti, likovna terapija.

Osim što puno radimo, znamo se i zabavljati J

Gdje smo:

Put iza Nove bolnice 14 a,Split

Obratite nam se:

telefon: 021 388 882

e-mail: dnevnicentarfirule1@gmail.com

mrežna stranica: www.centar-juraj-bonaci.hr

Voditeljica odjela: Tanja Šeparović mag. rehab. educ.

psihosocijalnaPsihosocijalna rehabilitacija:
U radu s korisnicima se teži, kroz primjerene i u svakodnevnom životu primjenjive sadržaje, održavanju  stečene i usvajanju nove vještine i navike, u skladu sa sposobnostima, potrebama i interesima korisnika, s ciljem što samostalnijeg funkcioniranja i podizanja kvalitete života.

likovno-suvenirska-i

Likovno–suvenirska radionica I

 • Izrada fasada dalmatinske tradicionalne kuće
 • Izrada mozaika
 • Čuvanje i oplemenjivanje neposredne okoline


likovno-suvenirska-ii-9Likovno–suvenirska radionica II

 • Izrada slika tehnikom slikanja na drvu
 • Izrada slika tehnikom slikanja na tkanini
 • Izrada prigodnih motiva od različitih materijala
 • Digitalna izrada pozivnica, čestitki, plakata
 • Uređenje interijera Odjela

likovno-suvenirska-iii-3Likovno-suvenirska radionica III:

 • Izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od različitih materijala (torbe, nakit, prigodni ukrasi)
 • Izrada tkanica
 • Uređenje interijera Odjela
 • Čuvanje i oplemenjivanje neposredne okoline

Keramička radionica:

 • Izrada različitih glinenih predmeta uporabne i estetske vrijednosti (vaze, pepeljare, zdjele, magneti)
 • keramickaIzrada prigodnih pozivnica, zahvalnica i čestitki po narudžbi
 • Izrada suvenira u kombinaciji materijala (drvo, glina, filc, til)
 • Uređenje interijera Odjela
 • Čuvanje i oplemenjivanje neposredne okoline

Ttkalacka-2kalačka radionica:

 • Izrada tapeta, tapiserija, tkanica, podmetača i drugih uporabnih predmeta od vune, like, konopa i pamučnih traka
 • Izrada tkane metraže za doradu u galanterijskoj radionici 

galanterijska-4Galanterijska radionica:

 • Izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od platna, žutaca i jute (kozmetičke torbice, torbe, jastuci, novčanici, privjesci, remenje…)
 • Izrada tapeta i tapiserija

Radionica za kartonažu:

 • kartonaza-2Izrada kartonskih podložaka za torte i kolače te kartonskih kutija za pizze i cvijeće
 • Plastificiranje
 • Spiralni i termo uvezi
 • Održavanje okoliša i maslinika

Ako niste čuli, mi smo vam i meštri o’ fešte 🙂

Ovako izgleda jedan naš obični dan 🙂