Odjel za pružanje socijalnih usluga osobama s intelektualnim oštećenjima – Firule

Put iza Nove bolnice 14, 21 000 Split
T: 021 388 882
E: odjel.firule@centar-juraj-bonaci.hr

Voditeljica odjela: Tanja Šeparović mag. rehab. educ.


Odjel za pružanje socijalnih usluga osobama s intelektualnim oštećenjima “Firule” dio je Dislocirane jedinice Centra za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” koja odraslim osobama s intelektualnim teškoćama i pridruženim smetnjama, starijima od 21 godine,  pruža usluge cjelodnevnog i poludnevnog boravka te psihosocijalne podrške.

Pružanjem podrške osobama s intelektualnim teškoćama i pridruženim smetnjama nastojimo poboljšati kvalitetu života kroz aktivno uključivanje u društvo u skladu  s potrebama, interesima i sposobnostima pojedinca. Poseban naglasak je na promicanju  neovisnosti i autonomije korisnika uz poštivanje njihovih ljudskih, građanskih i socijalnih prava. Podršku provodimo u skladu sa stvarnim potrebama korisnika kroz partnerstvo između  korisnika, obitelji, skrbnika, pružatelja usluga i lokalne zajednice. Cilj je stvaranje inkluzivnog društva kao zajednice zadovoljnih i ravnopravnih pojedinaca.

U sklopu Odjela, radne se aktivnosti provode u tri likovno–suvenirske radionice, keramičkoj, tkalačkoj i galanterijskoj radionici. Odjel ima i dislocirane radionice u Makarskoj (polivalentna) i u Splitu (radionica kartonaže). Psihosocijalnu rehabilitaciju i uslugu psihosocijalne podrške provode rehabilitatori, psiholog i kineziolog.

psihosocijalnaPsihosocijalna rehabilitacija:
U radu s korisnicima se teži, kroz primjerene i u svakodnevnom životu primjenjive sadržaje, održavanju  stečene i usvajanju nove vještine i navike, u skladu sa sposobnostima, potrebama i interesima korisnika, s ciljem što samostalnijeg funkcioniranja i podizanja kvalitete života.

likovno-suvenirska-i

Likovno–suvenirska radionica I

 • Izrada fasada dalmatinske tradicionalne kuće
 • Izrada mozaika
 • Čuvanje i oplemenjivanje neposredne okoline


likovno-suvenirska-ii-9Likovno–suvenirska radionica II

 • Izrada slika tehnikom slikanja na drvu
 • Izrada slika tehnikom slikanja na tkanini
 • Izrada prigodnih motiva od različitih materijala
 • Digitalna izrada pozivnica, čestitki, plakata
 • Uređenje interijera Odjela

likovno-suvenirska-iii-3Likovno-suvenirska radionica III:

 • Izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od različitih materijala (torbe, nakit, prigodni ukrasi)
 • Izrada tkanica
 • Uređenje interijera Odjela
 • Čuvanje i oplemenjivanje neposredne okoline

Keramička radionica:

 • Izrada različitih glinenih predmeta uporabne i estetske vrijednosti (vaze, pepeljare, zdjele, magneti)
 • keramickaIzrada prigodnih pozivnica, zahvalnica i čestitki po narudžbi
 • Izrada suvenira u kombinaciji materijala (drvo, glina, filc, til)
 • Uređenje interijera Odjela
 • Čuvanje i oplemenjivanje neposredne okoline

Ttkalacka-2kalačka radionica:

 • Izrada tapeta, tapiserija, tkanica, podmetača i drugih uporabnih predmeta od vune, like, konopa i pamučnih traka
 • Izrada tkane metraže za doradu u galanterijskoj radionici 

galanterijska-4Galanterijska radionica:

 • Izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od platna, žutaca i jute (kozmetičke torbice, torbe, jastuci, novčanici, privjesci, remenje…)
 • Izrada tapeta i tapiserija

Radionica za kartonažu:

 • kartonaza-2Izrada kartonskih podložaka za torte i kolače te kartonskih kutija za pizze i cvijeće
 • Plastificiranje
 • Spiralni i termo uvezi
 • Održavanje okoliša i maslinika

Ako niste čuli, mi smo vam i meštri o’ fešte 🙂

Ovako izgleda jedan naš obični dan 🙂