SOCIJALNI RAD U OKVIRU MULTIDISCIPLINARNOG PRISTUPA

Dio našeg tima su i socijalne radnice:

Biljana Radotić Milić, dipl. socijalni radnik

Karmela Petrović, mag.soc.rada

Uloga socijalnog rada u okviru multidisciplinarnog pristupa je pružanje socijalne podrške, informiranje, upućivanje na ostale relevantne aktere, povezivanje s ostalim strukama i pomoć u rješavanju socijalno rizičnih situacija.

Socijalni radnik zaprima zahtjeve upućene od strane CZSS, organizira timske procjene na kojima i sudjeluje, informira CZSS o rezultatima timske procjene i mogućnostima pružanja usluge rane intervencije i psihosocijalne podrške za pojedinog korisnika. Također, socijalni radnik pruža savjetodavne usluge roditeljima vezano za informacije o pravima iz sustava socijalne skrbi, a posebno socijalnim uslugama. Vodi evidenciju o korisnicima usluga rane intervencije i psihosocijalne podrške sukladno propisanim pravilnicima, kontaktira CZSS i redovito ih informira o tijeku korištenja navedenih usluga kao i o eventualnim izmjenama ( proširenju ili smanjenu usluge) za svakog korisnika te traži dostavu rješenja za svakog korisnika temeljem kojih se navedene usluge i pružaju.

Po potrebi organizira i sudjeluje na sastancima proširenog stručnog tima kako s roditeljima tako i s CZSS ili drugim ustanovama vezano za rješavanje eventualnih poteškoća u pružanju socijalnih usluga.