Odjel smještaja

Brune Bušića 30
21 000 Split
T: 021 533 148, 021 669 404 
Email: odjel.smjestaja@centar-juraj-bonaci.hr
Voditeljica odjela: Jelena Suša, mag. soc. ped.

Događanja u Odjelu 


Odjel smještaja pruža usluge prihvata, stanovanja, prehrane, nabave odjeće i obuće, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju i njege, čuvanja, odgoja i obrazovanja, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena te organiziranog stanovanja.

Upoznajte naše vrijedne ruke 🙂

Kod nas se i glumi 🙂