Podružnica Sinj

Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” – Podružnica Sinj

Splitska 39A, 21 230 Sinj
T: 021 826 808
E: podruznica.sinj@centar-juraj-bonaci.hr

Voditeljica Podružnice Sinj: Andrea Milošević


Podružnica Sinj obavlja sljedeću djelatnost:
Djeci s teškoćama u razvoju pružaju se sljedeće socijalne usluge:

 • usluga rane intervencije
 • usluga savjetovanja i pomaganja
 • usluga poludnevnog boravka
 • usluga cjelodnevnog boravka
 • usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji
 • usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • usluge pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)

Odraslim osobama s intelektualnim oštećenjima pružaju se sljedeće socijalne usluge:

 • usluga poludnevnog boravka
 • usluga cjelodnevnog boravka
 • usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
 • usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku
 • usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku
 • usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
 • usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji
 • usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge

Podružnica Sinj provodi i djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama
u razvoju pod uvjetima koje propisuje ministar nadležan za obrazovanje.