UČENIČKA ZADRUGA “SPLI’SKI ĐIR”

Učenička zadruga “Spli’ski đir”


Odjel odgoja i obrazovanja obavlja djelatnost osnovnoškolskog programa po posebnom
programu, srednjoškolskog obrazovanja za zanimanja: pomoćnog soboslikara, pomoćnog
kartonažera i pomoćnog kuhara, sukladno odobrenim planovima i programima te zakonskim i
podzakonskim aktima kojima se uređuje djelatnost odgoja i obrazovanja.

Odgojno-obrazovni rad u Centru ostvaruje se na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg
plana i programa rada. Odgojno-obrazovni rad osnovnog obrazovanja obavljaju učitelji razredne, učitelji predmetne nastave i stručni suradnici. Odgojno-obrazovni rad srednjoškolskog obrazovanja obavljaju nastavnici i stručni suradnici.

Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i
izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog
plana i programa. Školski kurikulum određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.

Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i
izborne nastavne predmete, njihov raspored po razredima, tjedni broj nastavnih sati po predmetima i ukupni tjedni i godišnji broj sati te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog
predmeta.

Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova.
Školski kurikulum i godišnji plan i program rada objavljuju se na mrežnim stranicama Centra
u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Školska godina počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza sljedeće godine.

Voditeljica Učeničke zadruge Jelena Tadić

Sekcije Učeničke zadruge:

1. Sekcija za izradu nakita i ukrasnih predmeta  (voditeljica Ivanka Milardović Šarić)

2. Likovno-suvenirska sekcija (voditeljica Antonia Škaro)

3. Mladi maslinari (voditeljica Ana Maričić)

Učenici-mladi zadrugari:

 • Ivan Baković
 • Frane Baraba2000-balona-1
 • Jure Dodig
 • Mate Pletikosić
 • Ana Rožić
 • Neven Runtić
 • Marko Šipić
 • Petar Šipić
 • Frane Bakotin
 • Karla Bosiljčić
 • Josip Omrčen
 • Stipe Bakota437305309-605701103-968031465
 • Antonia Šabić
 • Ivan Žaja
 • Ivana Bačelić
 • Selmir Đekić
 • Ante Budiša
 • Andrija Bačić Pavković

Povremeni članovi:

 • Jadranka Bartičević
 • Dražen Jurićjela-i-vedra
 • Sanja Matas
 • Suzana Bradarić Šlujo
 • Mile Čavčić
 • Lara Rosić