INDIVIDUALNI DEFEKTOLOŠKI TRETMAN

Individualni defektološki tretman provode vrsni stručnjaci s višegodišnjim iskustvom:

Tina Baričević, prof. rehabilitator

 

INDIVIDUALNI EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI TRETMAN

Cilj  je osnažiti obitelj i dijete, podučiti roditelje kako bi na osnovu djetetovih jačih strana kontinuirano poticali razvoj djeteta. Na početku edukacijsko-rehabilitacijskog tretmana, provodi se inicijalna procjena razvojnog statusa i obrazaca ponašanja djeteta. Na temelju procjene, zajedno s roditeljima, za svako se dijete izrađuje individualni program rada. Kroz rad podučavamo roditelje kako provoditi komunikacijsku interakciju sa svojim djetetom i  kako kroz igru buditi interes za okolinu.

Edukacijsko-rehabilitacijski rad sa djecom i roditeljima, uključuje poticanje interesa za savladavanje motoričkih sposobnosti, interesa za aktivnosti svakodnevnog funkcioniranja unutar obitelji u kojoj će biti zdravo socijalno stimulirano i poticano na komunikacijsku interakciju. Također, potičemo usvajanje spoznajno-društvenih vještina, pravilan tijek emocionalnog razvoja i usvajanje adekvatnih socijalnih obrazaca ponašanja i samoregulaciju.

Edukacijsko-rehabilitacijskom terapijom  obuhvaćamo dojenčad i djecu do 10. godine života.