INDIVIDUALNI EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI TRETMAN

Individualni edukacijsko-rehabilitacijski tretman provode sljedeći stručnjaci:

Tina Baričević, prof. rehabilitator, praktičar RI

Nikolana Roić Matić, mag. rehab. educ.

Marina Matijević, dipl.učitelj, praktičar RI

Matea Ugrina, mag. rehab. educ.

Dina Levačić, mag. rehab. educ.

Jelena Jerković, mag. rehab. educ.

Program rada edukacijske rehabilitacije usmjeren je na poticanje određenih razvojnih područja u cilju ublažavanja i prevencije razvojnih teškoća i stvaranje većih mogućnosti za uključivanje u redovite oblike odgoja i obrazovanja, odnosno prevenciju institucionalizacije.

Edukacijska rehabilitacija se sastoji od pojedinačnih ili skupno usmjerenih metoda i postupaka utemeljenih na načelima i spoznajama edukacijsko-rehabilitacijske znanosti i prakse.

Ovisno o potrebama djeteta edukacijsko-rehabilitacijski postupci uključuju: usvajanje motoričkih i praktično-osobnih vještina , usvajanje spoznajno-društvenih vještina, razvijanje interesno-kreativnih aktivnosti, emocionalni razvoj i usvajanje socijalno vrijednosnog sustava, usvajanje motoričkih i praktično – osobnih vještina, što uključuje: razvoj grube motorike, razvoj fine motorike, grafomotoričke  predvježbe,  ovladavanje osnovnim manipulativnim operacijama i vještinama, briga o sebi.

Cilj je potpuno vođenje do aktivnog sudjelovanja u svim aktivnostima, na način  da damo  djetetu  prostora i stvorimo okolinu za njegovo napredovanje i osjećaj pripadnosti. Važno je  istaknuti djetetove jake strane i  mogućnosti,   savjetovati, educirati i pružati podršku roditeljima tijekom  terapije.