SENZORNA INTEGRACIJA

Terapiju SI provode iskusni praktičari:

Danijela Bodrožić, prof. defektolog, pedagog senzorne integracije po J. Ayres

Viktorija Gracin, prof. defektolog, pedagog senzorne integracije po J. Ayres

TERAPIJA SENZORNE INTEGRACIJE

Terapija SI je namijenjena djeci sa poremećajem u registraciji i obradi senzornih podražaja. Cilj terapije je unaprijediti procese senzorne integracije u svrhu razvoja bazičnih sposobnosti neophodnih za učenje kako bi se dijete osposobilo za što smisleniju i svrsishodniju interakciju s osobama i objektima u promjenjivoj okolini.

U terapijskom procesu dijete se naoko samo igra, a ustvari, nenametljivo usmjeravano  od terapeuta, aktivno i marljivo radi na poboljšanju samoregulacije, samoorganizacije, sheme  tijela, posturalnih mehanizama i mehanizama uravnoteženosti, praksije, bilateralne integracije, komunikacije, pažnje, pamćenja i/ili ponašanja.

Terapija, uz neposredni rad s djetetom, obuhvaća i osposobljavanje roditelja za primjenu najučinkovitijih strategija i tehnika poučavanja svog djeteta.

Terapijom obuhvaćamo dojenčad i djecu do 8. godine života.