Dislocirana jedinica “Firule”

VODITELJICA ODJELA ZA PRUŽANJE USLUGA OSOBAMA S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJIMA – FIRULE:  Tanja Šeparović, mag. rehab. educ.

T: 021 388 882
E: dnevnicentarfirule1@gmail.com
A: Put iza Nove bolnice 14, 21 000 Split


VODITELJICA ODJELA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OSOBAMA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA :
Marino Sarajčev, bacc. psysioth.

T: 021 682 126
E: odjel.autizam@centar-juraj-bonaci.hr
A: Put iza Nove bolnice 14, 21 000 Split