Dislocirana jedinica “Firule”

VODITELJICA ODJELA ZA PRUŽANJE USLUGA OSOBAMA S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJIMA – FIRULE:  Neva Stanojević, prof.

T: 021 388 882
E: odjel.firule@centar-juraj-bonaci.hr
A: Put iza Nove bolnice 14, 21 000 Split


VODITELJICA ODJELA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OSOBAMA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA :
Marijana Šimić, bacc.med.teh.

T: 021 682 126
E: odjel.autizam@centar-juraj-bonaci.hr
A: Put iza Nove bolnice 14, 21 000 Split