Odjel za pružanje socijalnih usluga osobama s poremećajima iz spektra autizma

Upoznajte nas:

Odjel za pružanje socijalnih usluga smještaja osobama s poremećajem iz autističnog spektra je jedinica ustanove koja skrbi za odrasle osobe s teškoćama iz spektra autizma, od 2013 godine.

Korisnicima je osigurana optimalna kvalitete življenja sukladno individualnim potrebama svakog pojedinog korisnika i uvjetima koji se osiguravaju u okvirima pripadajućih prava institucionalne skrbi, tijekom 24 sata za sve situacije življenja.

Stalnim smještajem osigurava se : optimalna kvalitete boravka, prehrana u obrocima, nabavka odjeće i obuće, njega i briga o zdravlju prema aktualnoj i potencijalnoj zdravstvenoj problematici, medicinska i re/habilitacija/ prema individualno izrađenim programima za svakog korisnika, organizirano provođenje slobodnog vremena

Gdje smo:

Put iza Nove bolnice 14 a,Split

Obratite nam se:

telefon: 021 682 126

e-mail:  odjel.autizam.firule@gmail.com

mrežna stranica: www.centar-juraj-bonaci.hr

Voditelj odjela: Neva Stanojević prof.