LOGOPEDSKA TERAPIJA

Logopedsku terapiju u našem Centru provode vrsni stručnjaci:

Dr. sc. Marina Bakušić Božić, prof. logoped

Marija Jakić , profesor defektolog – logoped

Gabrijela Županović , profesor defektolog – logoped

Logopedija se bavi  prevencijom , dijagnostikom i tretmanom poremećaja govora, glasa, jezika, gutanja, slušanja, čitanja, pisanja i svih oblika komunikacije.

Osnovni cilj logoterapije je unaprijediti i poboljšati komunikacijske sposobnosti djeteta.

Trajanje logopedske terapije ovisi o mnogim čimbenicima: težina problema, učestalost i stalnost terapije i dosljednost provođenja daljnjih uputa logopeda kod kuće.

Logopedsku terapiju provodimo s djecom sa sljedećim teškoćama u razvoju komunikacije, jezika i govora :

  • artikulacijski poremećaji
  • fonološki poremećaji
  • fonološko – artikulacijski poremećaji
  • poremećaji ritma i tempa
  • teškoće jezičnog razvoja
  • specifične teškoće učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija)
  • poremećaji iz spektra autizma
  • višestruke teškoće u razvoju

Timski rad je najbolji način za uspješno ostvarivanje svakog cilja ma koliko se taj cilj činio mali. Ponekad mali korak čini veliku razliku!