COO "Juraj Bonači"

Naš Centar srcem je uz prijatelje iz Ukrajine

Sa učenicima smo izradili prigodne crteže sa srcima ohrabrenja i naše potpore u ovim zaista teškim danima za prijatelje iz Ukrajine. Prikupili smo donaciju i pridružili se akciji udruge Most.