Edukacije

EDUKACIJA: „Primjena restriktivnih mjera i zaštita od ponižavajućeg postupanja prema korisnicima socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi“

Dana 6.9.2019. godine (petak) u Splitu Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organizira jednodnevnu edukaciju „Primjena restriktivnih mjera i zaštita od ponižavajućeg postupanja prema korisnicima socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi“  za stručne radnike domova socijalne skrbi.

Edukacija se održala u našem Centru za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači”, Split, a voditelji/ izvoditelji edukacije su izv.prof.dr.sc. Snježana Sekušak-Galešev i doc.dr.sc. Saša Jevtović, dr.med.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

 

 

RASPORED EDUKACIJE

Jednodnevna edukacija u Splitu – petak 06.09.2019.
9:00 – 10:30

 

 

·         Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

·         Problemi mentalnog zdravlja osoba s invaliditetom

·         Postupci prevencije i rješavanja problema mentalnog zdravlja osoba s invaliditetom koji proizlaze iz utjecaja okoline

10:30 -10:45 Pauza za kavu
10:45 -12:00

 

·         Međunarodni i nacionalni okvir zaštite osoba s psihičkim  poremećajima

·         Etika u psihijatrijskoj praksi i monitoring ljudskih prava

·         Smjernice Europskog odbora za sprečavanje mučenja i neljudskog ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) – uvod

12:00-13:00 Pauza za ručak
13:00-15:00 ·         Smjernice Europskog odbora za sprečavanje mučenja i neljudskog ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT)

·         Restriktivne mjere ograničavanja i sputavanja

·         Primjena najmanje restriktivnih mjera ograničavanja i sputavanja u skladu sa Smjernicama Europskog odbora za sprečavanje mučenja i neljudskog ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) – I dio

15:00-15:15 Pauza za kavu
15:15-17:45 ·         Primjena najmanje restriktivnih mjera ograničavanja i sputavanja u skladu sa smjernicama Europskog odbora za sprečavanje mučenja i neljudskog ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) – II dio
17:45-18:00 ·         Evaluacija edukacije i podjela potvrdnica