Edukacije

5. Edukacija :”Određivanje intervencijskih ciljeva i odabir metode potpomognnute komunikacije” u sklopu programa “Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu PK”

Edukacije u okviru programa “Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za djecu 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama” održavaju se  u Centru za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” Split (Brune Bušića 30, Split) od 9:00 do 15:00
Edukacija 14.6.2017. održana je pod temom : “Određivanje intervencijskih ciljeva i odabir metode potpomognnute komunikacije” koju su održali Sanja Šimleša i Jasmina Ivšac Pavliša, psiholog.