Za bolji život

Povećanje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama kroz socijalnu uključenost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Centra za odgoj i obrazovanje JURAJ BONAČI.
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Naziv projekta

Za bolji život – povećanje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama kroz socijalnu uključenost

Program i kodni broj projekta

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, UP.02.2.2.06.0347

Korisnik

Centar za odgoj i obrazovanje JURAJ BONAČI

Projektni partner

Institut perspektiva ekonomije Mediterana

Opis projekta

Projekt „Za bolji život – povećanje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama kroz socijalnu uključenost“ usmjeren je na povećanje uključenosti odraslih osoba s invaliditetom – intelektualnim teškoćama u društvo širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici. Projektne aktivnosti podrazumijevaju provedbu programa poticanja samostalnosti odraslih osoba s intelektualnim teškoćama u svakodnevnom životu, provedbu vikend programa, sportsko-rekreativnih i hortikulturnih aktivnosti te podršku za ostvarivanje zdravstvenih i socijalnih prava.

Projektne aktivnosti usmjerene su i na edukaciju članova njihovih obitelji s ciljem osiguravanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života te jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s odraslim osobama s intelektualnim teškoćama. Navedene aktivnosti pridonijet će procesu integracije osoba s intelektualnim teškoćama u društvo, a samim time i povećanju njihove kvalitete života.

Ciljevi projekta

  • Povećanje uključenosti osoba s invaliditetom – intelektualnim teškoćama u društvo širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici.
  • Omogućavanje bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o osobama s invaliditetom – intelektualnim teškoćama.
  • Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom – intelektualnim teškoćama u svrhu razvoja usluga.

Očekivani rezultati 

Razvijeni modeli, metode i obrasci koji će osobama s invaliditetom – intelektualnim teškoćama, kao i njihovim skrbničkim obiteljima, omogućiti najbolje moguće načine uključivanja u društvo.

Članovi obitelji osoba s invaliditetom – intelektualnim teškoćama poučeni o zdravstvenim i obrazovnim te o mogućnostima socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom – intelektualnim teškoćama u zajednicu.

Osnaženi kapaciteti stručnjaka koji svakodnevno rade s osobama s invaliditetom – intelektualnim teškoćama.

Senzibilizirana i osviještena šira javnost o važnosti integracije osoba s invaliditetom – intelektualnim teškoćama u društvo.

Ukupna vrijednost projekta:

929.203,95 HRK

%

Iznos bespovratnih sredstava

Iznos bespovratnih sredstava:

929.203,95 HRK
(100%)

Razdoblje provedbe projekta:
27. travnja 2020. – 27. travnja 2022. (24 mjeseca)

Operativni program:
Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Fond:
Europski socijalni fond

Događanja

Publikacije 

Novosti

Kontakt 

Korisnik

Centar za odgoj i obrazovanje JURAJ BONAČI
Ulica Brune Bušića 30, 21 000 Split
tel.: +385 21/530-663
e-mail adresa: centar.juraj.bonaci@gmail.com

Odgovorna osoba: Ravnateljica Snježana Čotić, prof.
e-mail adresa: centar.juraj.bonaci@gmail.com

Projektni partner

Institut perspektiva ekonomije Mediterana
Kroz Smrdečac 17, 21000 Split
tel.: +385 21/259-806
e-mail adresa: ured@ipemed.hr

Voditelj projekta: Goran Pažin
e-mail adresa: goran.pazin@ipemed.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Centra za odgoj i obrazovanje JURAJ BONAČI.
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.