Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – svježeg voća i povrća