Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – smrznuta riba, riblji fileti i lignje