Projekt – „Za bolji život“ predstavljen na prvoj projektnoj konferenciji za medije

Centar za odgoj i obrazovanje JURAJ BONAČI zajedno s projektnim partnerom Institutom perspektiva ekonomije Mediterana, dana 3. prosinca 2020. godine na prvoj konferenciji za medije predstavio je projekt „Za bolji život – povećanje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama kroz socijalnu uključenost“.

Projekt je razvijen u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta je povećati uključenost osoba s intelektualnim teškoćama u društvo širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici. Projektne aktivnosti usmjerene su, osim na odrasle osobe s intelektualnim teškoćama, i na članove njihovih obitelji te stručnjake koji s njima svakodnevno rade, ali i na širu javnost. Ove aktivnosti podrazumijevaju edukaciju članova njihovih obitelji radi bolje ravnoteže njihovog poslovnog i obiteljskog života, jačanje kapaciteta stručnjaka te senzibilizaciju šire javnosti. U sklopu projekta u svrhu povećanja kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama razvit će se brojni modeli, metode i obrasci koji će osobama s intelektualnim teškoćama, kao i njihovim skrbničkim obiteljima, omogućiti najbolje načine uključivanja u društvo. Ukupna vrijednost projekta, čija je provedba započela u travnju 2020., a završetak predviđen u travnju 2022., iznosi 929.203,95 HRK, od čega je iznos EU sufinanciranja 85 % (789. 823, 36 HRK).

Snježana Čotić, prof.,  ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje JURAJ BONAČI ustvrdila je kako je u našem društvu još uvijek uvriježen medicinski model poimanja osoba s invaliditetom po kojemu su to osobe ovisne o tuđoj pomoći i naglasak je uglavnom na oštećenju odnosno onom što ne mogu. To uvelike otežava njihovo punopravno uključivanje u zajednicu stoga je i nastao ovaj projekt kako bi proširili postojeću uslugu, a samim time i povećali kvalitetu njihovog života te ukazali kako je malo potrebno da se to i postigne. Da bi ostvarili cilj, projektom „Za bolji život“ predviđene su određene aktivnosti između kojih je i Program poticanja samostalnosti u svakodnevnom životu kroz koji će se s korisnicima raditi na postizanju samostalnosti u svakodnevnim vještinama kao što su korištenje različitih usluga (frizer, kozmetičar i sl.), održavanje osobne higijene, pripremanje jednostavnijih jela, pravilno nošenje odjeće i obuće, poznavanje novca, kultura kupovanja i dr. Kroz vikend programe i posjete kinu, kazalištu i muzeju, sportsko-rekreativne i hortikulturne aktivnosti doprinijet će se  kvalitetnom provođenju slobodnog vremena korisnika. Naglasila je kako će osim u Splitsko-dalmatinskoj županiji, projektne aktivnosti biti provedene i u Šibenskoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Karlovačkoj županiji točnije Ustanovama i udrugama iz navedenih županija koje pružaju usluge odraslim osobama s intelektualnim teškoćama. Aktivnosti će biti usmjerene na međusobno druženje i radionice za osobe s intelektualnim teškoćama kao i na edukaciju stručnjaka koji rade s odraslim osobama s intelektualnim teškoćama čime će se ojačati njihovi kapaciteti i povećati kvaliteta pružanih socijalnih usluga.

Potom se ravnateljica zahvalila svim vanjskim suradnicima na projektu koji će svojim znanjem i iskustvom uvelike doprinijeti kvaliteti provedbe samog projekta, a to su stručnjaci sa Suvremenog učilišta u Splitu – Aspira, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Zagreb te Klinike za psihijatriju  KBC-a Split.

Prisutnima su se obratili i Magda Vrvilo Pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju, kao i Maja Karaman Grbavac savjetnica iz područnog ureda Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Splitu te Alen Jerkunica dekan Suvremenog učilišta u Splitu – Aspira, koji su iskazali podršku radu Centra za odgoj i obrazovanje JURAJ BONAČI i provedbi samog projekta, a sve kako bi se stvorilo okružje koje pruža kvalitetan život osoba s intelektualnim teškoćama u društvo.

Na samom kraju, ravnateljica je istaknula kako se nada da će projekt doprinijeti prepoznavanju osoba s invaliditetom kao punopravnih građana koji itekako mogu svojim vještinama doprinijeti zajednici samo im treba dati priliku.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Centra za odgoj i obrazovanje JURAJ BONAČI.
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.