Događanja - Odgoj i obrazovanje

Upisi u Srednju Školu COO “Juraj Bonači Split”

Sukladno Odluci MZO (NN 55/21) o upisu učenika u I.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. objavljujemo hodogram aktivnosti za upis učenika.  

  1. Početne prijave kandidata s teškoćama u razvoju traju od 24. 5. 2021. do 14.6. 2021. Podnose se Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Vukovarska 1, Split)
    – kandidat odabire željene programe i srednje škole u kojima se ti programi izvode 
    – obavezno priložiti rješenje o primjerenom programu obrazovanja u OŠ i stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a
  2. Upravni odjel će do 17.06.2021. unijeti u sustav NISpuSŠ navedene odabire kandidata
  3. Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju od 21.06.2021. do 24.06.2021.
  4. Javiti se školi radi informativnog razgovora i dostave potrebne dokumentacije (021/ 532-896 ili centar.juraj.bonaci@gmail)

Detaljne informacije potražite ovdje:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html

OBRAZOVNI PROGRAMI U KOJE COO JURAJ BONAČI UPISUJE UČENIKE U SREDNJU ŠKOLU, U ŠKOLSKOJ GODINI 2021/2022

Pomoćni kuhar i slastičar – TES (078193) – 1 mjesto

Pomoćni kartonažer – TES (218293) – 1 mjesto

Pomoćni soboslikar i ličilac – TES (268193) – 2 mjesta

Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja škola)
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje ga srednja škola)
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u programRješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja; Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a izdanog na temelju potvrde nadležnog školskog liječnika
Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika za učenike s teškoćama u razvoju
Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmetVjeronauk
Bodovni prag
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje)0,00kn
Iznos školarine za kandidate izvan EU0,00kn