Nekategorizirano

Suradnja našeg Centra i Odsjeka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju

Doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar – Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju – kroz projekt ERF-a, uključili smo se u suradnju i istraživanje za autentičnu procjenu, provedbu i evaluaciju kurikularnog sustava AEPS kao i ranog probira ASQ – na tragu rečenog, održana je konferencija u Švedskoj gdje je i naš Centar predstavljen kao partner.

AEPS je sveobuhvatan, pouzdan sustav koji se koristi za točno procjenjivanje dječje trenutne razine vještina, praćenje napretka dijeta i pomoć u identificiranju invaliditeta, kao i utvrđivanja prava.

ASQ je vrlo pouzdan sustav, fokusiran isključivo na društveni i emocionalni razvoj kod djece. Točno identificiranje ponašanja utire put za daljnje korake – daljnju procjenu, specijaliziranu intervenciju ili kontinuirano praćenja (npr. pomoć djeci u dosezanju punog potencijala tijekom najranije dobi).

partnerstvo

Odgovori