COO "Juraj Bonači"

Suradnja našeg Centra i Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

U našem Centru, predavač doc.dr.sc. Ljiljana Pintarić Mlinar, održala je predavanje (rasprava) na temu Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora – zakoni kojima se regulira djelatnost strukovnih komora. To je samo prvo, u nizu predavanja, planiranih za školsku 2016./2017. i 2017./2018. godinu.

Odgovori