Fotografija
Događanja - Odjel za izvaninstuticionalne usluge

Sudjelovanje logopedice Gabrijele Županović na Konferenciji ATAAC

ATAAC 2017 konferencija o asistivnoj tehnologiji  održavala se u Zagrebu, u hotelu Westin dana 13.09. ( srijeda ), 14.09. ( četvrtak )  i 15.09. ( petak ) 2017.

Konferencija je odlično mjesto za upoznavanje novih osoba sa sličnim iskustvima, interesima i znanjem koje pomaže u osnaživanju rada i stjecanju novih ideja i materijala potrebnih za daljnji rad.

Na Konferenciji  je prisustvovao niz stručnjaka iz raznih područja vezanih uz rad s djecom s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom odnosno logopedi, edukacijski rehabilitatori , radni terapeuti, nastavnici i svi oni koji su željeli doznati nešto više o asistivnoj tehnologiji.

Svaki od tri dana je imao specifičan fokus :

1.dan – Djeca s teškoćama u razvoju : obitelj, vrtić, škola

2.dan – Rana intervencija, rehabilitacija, bolnice, centri za odgoj i obrazovanje

3.dan – Asistivna tehnologija za samostalan život, rad i učenje

Neka od predavanja su bila :

  • Procjena i priprema djeteta s višestrukim teškoćama za školu
  • Asistivna tehnologija u školama
  • Asistivna tehnologija za pristup računalima
  • Komunikatori za osobe koje ne mogu govoriti

Predavanja stranih predavača su bila simultano prevođena s engleskog na hrvatski jezik.

Za vrijeme konferencije su se mogla vidjeti i isprobati različita pomagala za osobe s invaliditetom, od asistivne tehnologije za pristup računalu do različitih vrsta komunikatora.

Konferencija je bila jako interesantna, upoznala sam puno novih ljudi , predavanja su bila zanimljiva, posebno predavanje Ian Beana iz Velike Britanije koji je uz predavanje imao i interakciju s slušaocima uz aktivno sudjelovanje.

 

Gabrijela Županović, prof.def. – logoped