COO "Juraj Bonači" Događanja - Odjel smještaja Događanja - Podružnica Sinj

Sjećanje na Vukovar!

Kao i svake godine prisjećamo se žrtve grada Vukovara i to je trenutak kada su srca svih nas u mislima sa svim stradalima.

Naši korisnici su uz pomoć naših stručnih djelatnika uredili Centar i sve panoe, zapalili svijeće u Vukovarskoj ulici, a naši Sinjani su posebno obilježili prisjećajući se Alke u gradu Vukovaru i velikodušne donacije Podružnici Sinj. Naime,  viteštvo naših Alkara nas je još više zbližilo i istkalo nit povezanosti, nit za koje ne postoji shema već ga tkaju iskreni osjećaji ljubavi i prijateljstva!

Vukovar je Lijepa naša, Vukovar je naša Hrvatska.