COO "Juraj Bonači"

Sjećanje na Vukovar

IMA JEDAN GRAD, ODUVIJEK NAM DRAG,

27 godina prošlo je od okupacije hrvatskog grada Vukovara, a sjećanja na to teško razdoblje ni danas ne blijedi.
Crtežima nastalim iz kreativnih ruku naših korisnika i iskrenim osjećajima podsjećamo se na vaš i naš Vukovar.
Iz srca Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“, Split i Sinj