COO "Juraj Bonači"

Proslava Dana Centra “Juraj Bonači”, Split 2020.

“Sve vidjeti, malo reći i puno ljubiti!”