Projekt “Zajedno sretni”

 • PROJEKT „ZAJEDNO SRETNI”
  PODRŠKA DALJNJEM PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE I TRANSFORMACIJE DOMOVA SOCIJALNE SKRBI ZA OSOBE S INVALIDITETOM
  Broj poziva up.02.2.2.04.0006

Vrijednost projekta je 11.463.625,07 kn

NOSITELJ PROJEKTA

Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Ulica Brune Bušića 30, Split,

PARTNER U PROJEKTU

Grad Sinj, Dragašev prolaz 10, Sinj,kojega zastupa gradonačelnica Kristina Križanac

Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, Split, koju zastupa župan Blaženko Boban

KRATAK OPIS PROJEKTA

Projekt „Zajedno sretni“ obuhvaća novu uslugu našeg Centra; uslugu organiziranog stanovanja te proširuje koncept već postojećeg Odjela izvaninstitucijskih usluga u našem Centru, točnije usluge psihosocijalne podrške i rane intervencije.

Organizirano stanovanje je socijalna usluga donesena Zakonom o socijalnoj skrbi iz 2003. kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno pruža organizirana stalna ili povremena podrška stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, s ciljem osiguravanja osnovnih životnih potreba; socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih. Pružanjem podrške osobi u svim životnim područjima (stanovanje, rad, slobodno vrijeme), pruža joj se mogućnost da u što većoj mjeri usvoji vještine odgovornog ophođenja s novcem, brige o sebi i o stanu, pripreme hrane, korištenja javnog prijevoza i stvaranja i održavanja prijateljstava i poznanstava te ju se potiče na korištenje resursa i usluga koje lokalna zajednica nudi (zdravstvena skrb, trgovine, kulturne, rekreacijske, sportske i religiozne aktivnosti). Organizirano stanovanje je alternativa institucionalnoj skrbi koja za cilj ima ostvarivanje prava osobe kao jednakopravnog građana društva što samim tim u fokusu ima deinstitucionalizaciju osoba i spriječavanje potencijalne institucionalizacije osobe. Provodi se u unajmljenim stanovima ili stanovima u vlasništvu osoba kojima se pruža podrška te u jednom stanu može živjeti najviše osam osoba u skladu sa svojim željama i potrebom za podrškom. Ova usluga namijenjena je svim osobama  s intelektualnim teškoćama koje trebaju podršku za vođenje samoodređenih života u zajednici, a osiguravanje podrške osobi u samoodređivanju podrazumijeva mogućnost donošenja odluka i upravljanja svojim životom u najvećoj mogućoj mjeri.  

Iz sredstava projekta opremit će se i nabaviti sve potrebno za život u jednoj stambenoj jedinici u Splitu u Rendićevoj ulici 35 te za dvije stambene jedinice u Makarskoj u ulici Gradišćanskih Hrvata 24, od kojih je jedan stan (stan 1) površine 74m2, a drugi je površine cca 36m2 (stan 2). U stanove u Makarskoj bit će smješteni korisnici s područja grada Makarske (ND – nedefinirani), njih ukupno 6 koji će preseliti iz svojih obitelji u zajednicu s drugim korisnicima. U većem stanu (stan 1) predviđeno je da će suživot dijeliti 4 osobe, a u manjem stanu (stan 2) predviđene su dvije osobe. U Splitu raspolažemo s jednom stambenom jedinicom površine 120m2 u ulici Rendićeva 35 u koju će preseliti 6 korisnika iz Odjela smještaja u COO Juraj Bonači gdje se trenutno nalaze. Stambene jedinice državno su vlasništvo Republike Hrvatske dano na korištenje COO „Juraj Bonači“.

Rana intervencija, psihosocijalna podrška i savjetovanje i pomaganje

U svrhu poboljšanja usluga rane intervencije i psihosocijalne podrške formiran je  tim koji čini 7 stručnjaka: socijalni radnik, logoped, psiholog, fizioterapeut i 3 edukacijska rehabilitatora.

 • Uslugama rane intervencije i psihosocijalne podrške u COO Jurj Bonači Split, bit će obuhvaćeno 100 djece s teškoćama u razvoju, a 100 obitelji će primiti uslugu savjetovanja i pomaganja. Socijalni radnik i psiholog u dijelu radnog vremena pružat će i uslugu savjetovanja i pomaganja.
 • Osim rada u Odjelu za pružanje izvaninstitucionalnih usluga u Splitu članovi tima rade i u Podružnici u Sinju ( fizioterapeut 2 puta tjedno, psiholog 1 puta tjedno).
 • Projekt „Zajedno sretni“ odgovor je na potrebu da proširimo naša pozitivna iskustva Odjela za pružanje izvaninstitucionalnih potreba koje egzistira kao takav od 2016.godine. Želja nam je veća dostupnost djeci i roditeljima djece s teškoćama u razvoju na način da se uzmu u obzir njihove specifične potrebe i interesi.
 • Roditelj djeteta s teškoćama u razvoju u svom roditeljstvu proživljava više strepnje i stresa, više izazova i pobjeda te treba više informacija, više razumijevanja, više stručnog rada, više brige svih zajedno, cijelog društva. Roditelj koji nam je svakako u fokusu kao partner suočen je sa nizom neočekivanih izazova i brojnih pitanje. Njihovo traganje za informacijama i uslugama želimo da ostvare u interakciji sa nama.

Za potrebe pružanja navedenih usluga opremit će se kabineti u COO Juraj Bonači namještajem, specijalnom opremom za rad s korisnicima i informatičkom opremom.

Kroz projekt će se ojačati kapaciteti za 60 stručnjaka u području izvaninstitucijskih usluga i to kroz:

PREDVIĐENE EDUKACIJE:

1.Edukacija za ADOS test

2. Različiti pristupi terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju

3. Poticanje komunikacije i socijalnih vještina kod djece s razvojnim odstupanjima 

4.Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina

5. Edukacija Bender-Geštalt II Test

6.Neurofeedback početna radionica

7.Neurofeedback napredna radionica

8.Reynell razvojna ljestvica govora

EDUKACIJE U ORGANIZACIJI VANJSKIH STRUČNJAKA:

1.Primjeri dobre prakse organiziranog stanovanja osoba s intelektualnim teškoćama

2.Psihološke potrebe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, roditelji kao nositelji terapije

3.Načela rane intervencije i timskog rada

Putem javne kampanje povećat će se razina svijesti o važnosti deinstitucionalizacije OSI. Predviđena je organizacija 3 okrugla stola, 1 kongresa, 30 medijskih istupa u tiskanim i elektroničkim medijima te izrada kratkog dokumentarnog filma. U svrhu promidžbe i vidljivosti, organizirat će se konferencija za medije, izraditi promotivni materijali i uspostaviti projektna web stranica čime će se omogućiti konstantno informiranje javnosti o aktivnostima projekta.

Za provođenje navedenih aktivnosti nabavit će se 3 vozila: 1 osobno vozilo, 1 furgon vozilo i 1 kombi vozilo za prijevoz putnika sa ugrađenom rampom za invalide.

CILJEVI PROJEKTA

Organizirano stanovanje

 • Neovisnost osobe razvojem životnih vještina uz sigurno, kućno okruženje i adekvatnu razinu podrške
 • Poboljšanje socijalnih faktora kvalitete života i promocija socijalne uključenosti
 • Emocionalno, tjelesno i materijalno blagostanje adekvatnim rasponom usluga
 • Uključivanje OSI u život zajednice

Rana intervencija, psihosocijalna podrška i savjetovanje i pomaganje

 • pravovremeno i  multidisciplinarno pružanje izvaninstitucionalnih usluga  korisnicima i njihovim obiteljima / skrbnicima,  kako bi postali korisni i nezavisni članovi svoje zajednice i društva općenito
 • unaprijediti suradnju s lokalnom zajednicom putem projekta kako bi djeca s teškoćama u razvoju kao i njihove obitelji dobili pravovremene informacije o vrstama i oblicima potpora koje pružamo
 • osiguravanje uvjeta za optimalan intelektualni, tjelesni, emocionalni i socijalni razvoj korisnika
 • kvalitetno pružanje usluga
 •  širok izbor usluga

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Organizirano stanovanje

 • Osobni razvoj osobe kroz aktivnosti svakodnevog života na području stanovanja, zajednice, radnog centra ili posla te slobodnog vremena
 • Samozastupanje i samoodređenje osobe samostalnim donošenjem odluka, izbora i osobnih ciljeva
 • Interpersonalni odnosi osobe širenjem socijalne mreže i prirodnog kruga podrške pojedinca
 • Sudjelovanje osobe u zajednici kroz socijalnu inkluziju i uključenost u zajednicu i korištenje resursa socijalne zajednice
 • Prava osobe upoznavanjem osobe s ljudskim i socijalnim pravima
 • Emocionalno blagostanje osobe pružanjem osjećaja sigurnosti i zaštite
 • Tjelesno blagostanje osobe brigom o zdavlju i prehrani korisnika
 • Materijalno blagostanje osobe poboljšanjem financijskog statusa kroz zapošljavanje i osposobljavanje za tržište rada
 • Povećavanje mogućnosti za razvoj samostalnosti odrasle osobe, koja će manje biti ovisna o sustavu socijalne skrbi.

Rana intervencija, psihosocijalna podrška i savjetovanje i pomaganje

 • rana identifikacija i uključivanje djece u programe rane intervencije
 • smanjenje liste čekanja
 • povezivanje sa zajednicom kao nužan funkcionalan dio usluga RI (web stranica, letci, plakati)
 • poboljšanje međuresorne koordinacije
 • izgradnjom podrške za usluge RI u zajednici

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

11.463.625,07 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

36 mjeseci, od siječnja 2020. do siječnja 2023.

REALIZIRANE AKTIVNOSTI U 2020. GODINI:

PRIPREME ZA REALIZACIJU

Zapošljavanje

kolovoz 2020

– 1 projektni administrator

rujan 2020

– 1 zastupnik za organizirano stanovanje

– 1 socijalni radnik

listopad 2020

 • 9 asistenata za organizirano stanovanje
 • 1 logoped
 • 1 fizioterapeut
 • 1 psiholog
 • 3 edukacijska rehabilitatora

Vanjski suradnici

 • Centar za obrazovanje odraslih Validus, Zagreb
 • Udruga „Lastavice“, Split
 • Visoka škola „Aspira“, Split – Projekt „Aspiratur“ – osposobljavanje za pomoćnog kuhara
 • Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet u Zagrebu: prof. Daniela Bratković
 • 27.07.2020. odabran vanjski stručnjak za Javnu nabavu Adhibeo j.d.o.o., Kralja Zvonimira 30, Split – ugovor sklopljen 27.07.2020.
 • 11.09.2020. poslan poziv na dostavu ponude za Uslugu tehničke pomoći u financijskom i narativnom praćenju provedbe projekta
 • 05.11.2020. pregledane i ocijenjene ponude, donesena odluka o odabiru

02.12.2020.potpisan ugovor sa E.C.H.R.  Matice Hrvatske 15, 21000 Split

KRATKI OPIS REALIZACIJE U 2020.

Organizirano stanovanje

Za pružanje usluga organiziranog stanovanja u našem Centru, educirano je i zaposleno 10 ljudi; 1 zastupnik za osobe s intelektualnim teškoćama i 9 asistenata koji će 24h pružati podršku za ukupno 12 osoba s intelektualnim teškoćama. Na samom početku samog zaposlenja, održana je višednevna inicijalna edukacija „Primjeri dobre prakse organiziranog stanovanja osoba s intelektualnim teškoćama i radno okupacijski programi stanovanja“ (8.-11.listopada u Splitu) od strane edukatora COO „Validus“ iz Zagreba. Po odabiru korisnika, obavljeni su telefonski razgovori sa svim roditeljima/skrbnicima gdje su dobili informaciju o organiziranom stanovanju. Do sada, individualni razgovor i posjet stanu obavljen je s tatom i tetom korisnika M.D. zajedno sa zastupnikom, socijalnim radnikom i asistenticama. Iznimno su sretni i zadovoljni. U kontaktu i dogovorima s ostalim roditeljima koji su pokazali svoj interes, u planu je realizacija i njihovih posjeta zajedno s njihovom djecom međutim s malom odgodom zbog pandemije Covid-19. Također, održan je sastanak s predstavnicima CZSS s područja Splitsko-dalmatinske županije, točnije grada Splita, Makarske i Sinja gdje su upoznati s novom uslugom i pozvani na suradnju, trijažu potencijalnih korisnika za organizirano stanovanje sa svojih područja djelovanja.  Što se tiče rada s korisnicima, u početnoj pripremnoj fazi projekta pri samom upoznavanju korisnika sakupili smo vrijedne informacije kroz razgovore s obiteljima korisnika te djelatnika koji su do sada s njima radili, kao i od samih korisnika kroz provedene inicijalne intervjue o tome kako bi htjeli živjeti, s kim bi htjeli stanovati, odgovara li im osoblje za pružanje podrške, kojim bi se aktivnostima htjeli baviti u zajednici i na koji bi način htjeli provoditi slobodno vrijeme. Na osnovi sakupljenoga, dobivenim profilima korisnika zaokružena je ideja izmještaja u stanove.

Aktivno su uključivani (koliko je god moguće s obzirom na vanjske čimbenike) u uređenje stanova u koje će preseliti, u biranje prevladavajućih boja u stanovima, njima važnih stvari i predlaganja namještaja, u pomaganje pri čišćenju stambenih jedinica, bojanju zidova, slaganju, namiještanju i nabavci potrebnih stvari.

Korisnici su iako već uglavnom upoznati s većinom slijedećih aktivnosti, započeli s osamostaljivanjem u istima: održavanje higijene kroz aktivnosti samozbrinjavanja, odvajanje odjeće na bijelo i šareno, odnošenje prljave odjeće na pranje i stavljanje u perilicu rublja, odnošenje čiste odjeće s pranja u svoje sobe te slaganje i spremanje u ormare, mijenjanje posteljine,  održavanje čistoće i urednosti vlastitog prostora – spavaće sobe, wc-a, blagavaone, dnevnog boravka, hodnika, metenje, pranje podova, brisanje prašine, pranje prozora i roleta, pospremanje, razvrstavanje i odnošenje otpada, postavljanje pribora i raspremanje stola za jelo, itd.

Osim toga uvedene su i pripremne vještine kuhanja, točnije: odabir i prepoznavanje namirnica, pranje namirnica, guljenje voća i povrća, prepoznavanje posuđa, upoznavanje s procesom prokuhavanja i pečenja te začinjavanja jela,  miješanje smjesa, rezanje kruha i namirnica, uporaba guljača i noževa, gratalice, mutilice, miksera i sl., sjeckanje namirnica na trakice, kockice i kolutiće te usitnjavanje namirnica i košenje nožem, slaganje kora za pite, okretanje palačinki na tavi, premazivanje smjese na kruh za bruskete, pravljenje tijesta za pizzu te razvlačenje smjese valjkom, slaganje namirnica po uputama prema pravilnom redoslijedu itd.

Zbog novonastale situacije COVID – 19, nismo bili u mogućnosti koristiti javni prijevoz pa smo upoznavanje šire okolice provodili dugotrajnim šetnjama. Najčešća relacija bila nam je ona od Odjela smještaja do buduće stambene jedinice kako bi naši korisnici dobili predodžu o udaljenosti. Također su šetnjama korisnici iz Odjela smještaja odlazili do tržnica, trgovina, obližnjih kvartova, plaža, centara, kafića i centra grada. Također, s relacije od stambene jedinice gdje će korisnici stanovati, šetali smo u krugu kvarta do centra grada, park šume Marjan, obližnje tržnice, trgovina, kafića, ljekarne, stadiona Poljud, športskog centra Poljud, lučica s brodovima, plaža i ostalo.

Nadalje, korisnici su bili na prijemnom razgovoru za besplatno osposobljavanje za pomoćnog kuhara na projektu „Aspiratur“ pri Visokoj školi Aspira. Troje od njih prošlo je testiranje te su svakodnevno uključeni u kulinarske radionice na kojima usvajaju vještine potrebne za tržište rade.

Uz podršku samostalno počinju koristiti resurse socijalne zajednice, primjerice jedan korisnik ušao je u optiku Andu i zatražio da mu se poprave naočale. Samostalno također odlaze u trgovinu te naručuju pića u kafićima koja samostalno i plate po odlasku. U pratnji s korisnicima, podršku im uvijek pruža zastupnik i/ili netko od asistenata.

Rana intervencija, psihosocijalna podrška i savjetovanje i pomaganje

U okviru Odjela za pružanje izvaninstitucionalnih uslugau svrhu poboljšanja usluga rane intervencije i psihosocijalne podrške formiran je  tim koji čini 7 stručnjaka: socijalni radnik, logoped, psiholog, fizioterapeut i 3 edukacijska rehabilitatora. Sa postojeće liste čekanja primljeno je 95 korisnika.

Uslugu rane intervencije koristi 51 dijete, dok uslugu psihosocijalne podrške koristi 44 djece. U tretmanu psihologa je 26 korisnika, logopeda 24 korisnika, fizioterapeuta 14 korisnika, edukatora rehabilitatora 63 korisnika.

Vrlo važan segment rada svakog pojedinog stručnjaka je rad s roditeljima/skrbnicima kao aktivnim nosiocima terapije.

U razvoju plana terapije stvaraju se realna očekivanja u suradnji s roditeljima/skrbnicima.

Isto tako kroz evaluaciju se prati suradnja djeteta/korisnika, ali i roditelja.

Očekivanja se s vremena na vrijeme  revidiraju te se pratiti djetetov napredak. Samo kroz periodične evaluacije cjelokupnog terapijskog programa može se vidjeti utjecaj terapije na djetetovu kvalitetu života.

Zbog pandemije uzrokovane virusom Covid-19 većina edukacija je odgođena za 2021.godinu, a on-line su održane:

 1. Bender-Geštalt II ,23.11.2020. u organizaciji Naklade Slap za 3 sudionice
 2. Različiti pristupi terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju u organizaciji Centra Proventus, 26.11.-28.11.2020. , modul još nije završen