Projekt “Za bolji život”

 • PROJEKT „ZA BOLJI ŽIVOT”
  ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA I
  Broj poziva UP.02.2.2.06.0347

Vrijednost projekta je 929.203,95 kn

KRATAK OPIS PROJEKTA

Projekt „Za bolji život – povećanje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama kroz socijalnu uključenost“ provode Centar za odgoj i obrazovanje JURAJ BONAČI i Institut perspektiva ekonomije Mediterana. Projektne aktivnosti podrazumijevaju

provedbu programa poticanja samostalnosti odraslih osoba s invaliditetom – intelektualnim teškoćama u svakodnevnom životu, provedbu vikend programa,

sportsko-rekreativnih i hortikulturnih aktivnosti te podršku za ostvarivanje zdravstvenih i socijalnih prava. Projektne aktivnosti usmjerene su i na edukaciju

članova njihovih obitelji s ciljem osiguravanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života te jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s odraslim osobama s intelektualnim teškoćama. Navedene aktivnosti pridonijet će procesu integracije osoba s intelektualnim teškoćama u društvo, a samim time i povećanju njihove kvalitete života.

CILJEVI PROJEKTA

 • Povećanje uključenosti osoba s invaliditetom -intelektualnim teškoćama u društvo širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici.
 • Omogućavanje bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o osobama s invaliditetom – intelektualnim teškoćama.
 • Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom – intelektualnim teškoćama u svrhu razvoja usluga

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 • Razvijeni modeli, metode i obrasci koji će osobama s invaliditetom – intelektualnim teškoćama, kao i njihovim skrbničkim obiteljima, omogućiti najbolje moguće načine uključivanja u društvo.
 • Članovi obitelji osoba s invaliditetom – intelektualnim teškoćama poučeni o zdravstvenim i obrazovnim te o mogućnostima socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom – intelektualnim teškoćama u zajednicu.
 • Osnaženi kapaciteti stručnjaka koji svakodnevno rade s osobama s invaliditetom – intelektualnim teškoćama.
 • Senzibilizirana i osviještena šira javnost o važnosti integracije osoba s invaliditetom – intelektualnim teškoćama u društvo.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

iznosi 929.203,95 HRK, od čega je iznos EU sufinanciranja 85 % (789. 823, 36 HRK).

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

provedba započela u travnju 2020., a završetak predviđen u travnju 2022.

REALIZIRANE AKTIVNOSTI U 2020. GODINI:

PRIPREME ZA REALIZACIJU

Zapošljavanje

 1. Radni instruktor za hortikulturu, cvjećarstvo i povrtlarstvo
 2. Vozač

Vanjski suradnici

 1. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Prof.dr.sc.Daniela Bratković
 2. Klinika za psihijatriju KBC-a Split:  Silvana Krnić, dr.med.spec.psihijatrije
 3. Suvremeno učilište u Splitu – profesori frizeri, kozmetičari, kuhari

Studijska putovanja

 1. Udruga “Zvono”, Belišće
 2. Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“, Vinkovci
 3. Centar za pružanje usluga u zajednici „Ozalj“, Ozalj
 4. Centar za odgoj i obrazovanje „Šubićevac“, Šibenik
 5. Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan – Zagreb

Da bi ostvarili cilj, projektom „Za bolji život“ predviđene su određene aktivnosti između kojih je i Program poticanja samostalnosti u svakodnevnom životu kroz koji će se s korisnicima raditi na postizanju samostalnosti u svakodnevnim vještinama kao što su korištenje različitih usluga (frizer, kozmetičar i sl.), održavanje osobne higijene, pripremanje jednostavnijih jela, pravilno nošenje odjeće i obuće, poznavanje novca, kultura kupovanja i dr. Kroz vikend programe i posjete kinu, kazalištu i muzeju, sportsko-rekreativne i hortikulturne aktivnosti doprinijeti će se  kvalitetnom provođenju slobodnog vremena korisnika. Osim u Splitsko-dalmatinskoj županiji, projektne aktivnosti biti provedene i u Šibenskoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Karlovačkoj županiji točnije Ustanovama i udrugama iz navedenih županija koje pružaju usluge odraslim osobama s intelektualnim teškoćama. Aktivnosti će biti usmjerene na međusobno druženje i radionice za osobe s intelektualnim teškoćama kao i na edukaciju stručnjaka koji rade s odraslim osobama s intelektualnim teškoćama čime će se ojačati njihovi kapaciteti i povećati kvaliteta pružanih socijalnih usluga.

Nažalost, pojava pandemije COVID-19 značajno je usporila provedbu projekta.

U okviru spomenutog projekta, na naš Odjel zaposlene su dvije osobe: radna instruktorica za hortikulturu, cvjećarstvo i povrtlarstvo na puno radno vrijeme te vozač na pola radnog vremena što je uvelike doprinijelo kvaliteti naše usluge i uvelo određene novitete, ali ono što je najvažnije razveselilo naše korisnike koji su bili izrazito motivirani za sudjelovanje u hortikulturalnim aktivnostima što se vidi i iz priloženog:

Također, u okviru projekta korisnici Odjela su sudjelovali i u radionicama za povećanje samostalnosti u svakodnevnim vještinama.

 Za sada su to bile tri radionice:

 • jedna radionica „Od zarade do kupovine“ : mjesto održavanja„Mali stan“, Brune Bušića 30, Split
 • dvije radionice „Briga i njega kose.“ koje su održane u prostorima Suvremeno učilište u Splitu, Mike Tripala 6, Split – vanjski suradnik