COO "Juraj Bonači"

Program proslave Međunarodnog dana sestrinstva

Poštovane kolege i kolegice, čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na obilježavanje
Međunarodnog dana sestrinstva

STRUČNO PREDAVANJE

petak, 11.svibnja 2018.g. u 16.00h
u Dislociranoj jedinici Firule


Teme:
EPILEPSIJA – preteći problemi zdravstvene njegu i brige o zdravlju osoba s poremećajem iz autističnog spektra
– Marijana Šimić, bacc.med.teh.

AGRESIVNOST – izazov zdravstvene njege osoba osoba s poremećajem iz autističnog spektra

– Roberto Marinović, med.teh.

 

Svim medicinskim sestrama i tehničarima čestitamo Međunarodni dan sestrinstva!

Hvala vam što ste razlog njihovog osmijeha!

Ravnateljica
Snježana Čotić,prof.