COO "Juraj Bonači"

Program “KLUB ZVONO”

 

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama ZVONO – Split osnovana je 1995. godine kao udruga roditelja koje su zbližili isti problemi, s ciljem da se zajednički doprinese što kvalitetnijem životu osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji.

U partnerstvu s Centrom za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” i Centrom za socijalnu skrb Split, Udruga Zvono provodi trogodišnji program KLUB ZVONO za mlade s teškoćama u razvoju i osobe s intelektualnim teškoćama.

Cilj programa je prevencija institucionalizacije i poboljšanje kvalitete života korisnika.
U stručno vođenim aktivnostima organiziranog slobodnog vremena korisnici dobivaju i podršku educiranih osobnih asistenata kako bi svi aktivno sudjelovali i time povećali svoju socijalnu uključenost.

AKTIVNOSTI: Fizikalna terapija, psihološka terapija, likovna terapija, muziko terapija, terapija pokretom i plesom, izlasci na događanja u zajednici

Aktivnosti se provode u prostorima udruge Zvono, Centra Juraj Bonači – Dislocirana jedinica Firule i na javnim mjestima.

Izvođenje programa omogućeno je temeljem financijske potpore Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku