COO "Juraj Bonači"

Poziv na sjednicu Upravnog vijeća

2. sjednica Upravnog vijeća Centra za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači”, održati će se dana 13. srpnja 2017. g. (četvrtak) u 12.30 sati u prostorijama Centra u ulici Brune Bušića 30.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izvješće o radu ravnateljice Centra za period od 01.siječnja 2017.g. do
30.lipnja 2017.g.
3. Usvajanje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i
Posebnog popisa arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja
4. Donošenje Odluke o osnivanju Podružnice Sinj
5. Davanje suglasnosti na imenovanje Predstojnika Podružnice Sinj
6. Razno