COO "Juraj Bonači"

Posjet Erasmus nastavnika iz Turske

Devet nastavnika iz grada Izmira u Turskoj u pratnji gđe. Katarine Jakšić, trenerice na Erasmus seminarima, došlo je posjetiti naš Centar. Nastavnici rade u školi za djecu s posebnim potrebama u Izmiru a u Splitu pohađaju 10 dnevni saminar pod nazivom Speech Therapy: Stop the Silence u sklopu Erasmus + programa.

Gosti su obišli kabinete za ranu intervenciju, individualnu edukacijsku rehabilitaciju, senzornu integraciju te mlađe odgojno obrazovne skupine i radno osposobljavanje. Najveće zanimanje su pokazali za metode slikovne komunikacije te organizaciju izobrazbi u radnom osposobljavanju.

Također su, kao znak zahvale, ostavili nekoliko proizvoda koje izrađuju njihovi učenici uz podršku nastavnika.