COO "Juraj Bonači"

Početak suradnje Galeb-a i Centra Juraj Bonači

 

Galeb d.d. kao društveno odgovorna već godinama aktivno sudjeluje u uključivanju osoba sa teškoćama u svakodnevni život, do raznih oblika suradnje sa mnogobrojnim  udrugama, pa tako i sa COO“ Juraj Bonači“.

Centar  je ustanova koja se već 50 godina bavi pružanjem socijalnih usluga djeci i odraslima sa poteškoćama, a posljednjih 10 godina uspješno surađuje s Galeb dalmatinska trikotaža koji su kroz godine donirali tekstilni materijal za potrebe tkalačkih radionica.

Temeljem godina zajedničkog rada  COO „Juraj Bonači“ i Galeb d.d. krenuli su u novi projekt i sklopili ugovor koji definira novi model suradnje kojem je cilj uključiti korisnike centra u nove aktivnosti  kako bi postali aktivni sudionici koji će se integrirati u život i rad zajednice.
Među prvim aktivnostima u koje  su uključeni je uređenje  izloga  Galeb prodavaonice s predmetima koje su oni sami osmislili i izradili.

Tako su posjetitelji Galebove prodavaonice u Joker centru,u utorak 29.8. imali priliku kupiti proizvode koje su izradili naši vijedni korisnici “Firulaši”.

Za nastavak suradnje predviđena je mogućnosti kupnje proizvoda u svim Galebovim prodavaonicama.
Hvala svima koji su nas posjetili i kupnjom podržali rad našeg Centra na dobrobit korisnika.

Ovakvim projektom Galeb još jednom dokazuje da ga osim kvalitete rada i tradicije koju predstavlja karakterizira odgovornost za društvo i okolinu, dokazujući to svojim nastojanjima da se u društvo integriraju osobe sa teškoćama.
Stoga će ova suradnja težiti izvrsnosti i uspješnosti.