Događanja

KAKO MOJE DIJETE UČI?!  – ČETVRTA RADIONICA ZA RODITELJE

Radionica „Kako moje dijete uči?!“  održana je  2.04.2017., a održale su je Danijela Bodrožić, prof.def. i Viktorija Gracin, prof.def.obje terapeuti senzorne integracije  Odjela za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga.

Uvodnim predavanjem  roditelje se željelo upoznati s pojmom učenja sa stajališta teorije senzorne integracije. Naglasak je stavljen na procese, a ne na rezultate učenja. Objašnjeno je kako procesi učenja ovise o percepciji, pažnji i emocijama.

Glavni cilj bio je upoznati roditelje sa mogućnostima vlastitog djelovanja na pojedine čimbenike i komponente učenja.
Kroz praktičan rad i vođeno promatranje majke su  iskusile kako se može „upravljati ponašanjem“ i potpomagati učenje.
Tijekom evaluacijskog razgovora diskutirano je o temi, izneseni su osobni dojmovi o radionici te su majke razmijenile zgode i „nezgode“ iz života sa svojom djecom.

Zahvaljujemo roditeljima na ukazanom povjerenju i sudjelovanju u radionici.


Stručno usavršavanje: “NAČELA SENZORNE INTEGRACIJE U RADU S DOJENČADI / SI Baby I”

Danijela Bodrožić, prof. defektolog i Viktorija Gracin, prof defektolog završile su prvi dio naprednog stručnog usavršavanja NAČELA SENZORNE INTEGRACIJE U RADU S DOJENČADI / SI Baby I koje je održano od 15. do 17. Ožujka 2017. godine na Klinici za dječje bolesti Zagreb.

Edukaciju su organizirali  Akademija za razvojnu rehabilitaciju, Zagreb i Gesellschaft fur Sensorische Integration- Jean Ayres, Deutschland und international (GSID) e. V. te Klinika za dječje bolesti Zagreb.

Polaznice su upoznale suvremene spoznaje koje  utječu na način ophođenja i način bavljenja malom  djecom. Pokazano im je kako prerada podražaja  omogućuje dojenčetu da regulira svoje ponašanje. Pokazan im je  način na koji se mogu uočiti znakovi koji ukazuju na to da u dojenčeta postoje  teškoće sa preradom podražaja. Naučile su strategije ophođenja koje su razvijene kako bi se dojenčetu pomoglo u registraciji podražaja i njihovoj preradi.
Kako je strategija Odjela za pružanje  izvaninstitucijskih usluga našeg Centra da uvedemo Uslugu rane intervencije i uslugu savjetovanja obitelji neurorizične dojenčadi,  držimo da su ovom edukacijom naše djelatnice stekle korisna znanja koja će moći primjenjivati  u budućoj  praksi te nastaviti podizati kvalitetu usluga koje pruža Odjel.

 


Terapeutkinja senzorne integracije Viktorija Gracin, prof. defektolog na naprednom usavršavanju iz SENZORNE INTEGRACIJE po Jean Ayres

U organizaciji Akademije za razvojnu rehabilitaciju, Klaićeva 16, Zagreb i Gesellschaft fur Sensorische Integration- Jean Ayres, Deutschland und international (GSID)e.V. održana je edukacija za stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji pod nazivom SENZORNO INTEGRACIJSKA PEDAGOGIJA. Predavačica je bila Carola Wiesbauer, PT Vojta i NRT Bobath terapeut, SIAT instruktorica iz Minhena. Predavanja su održana 13. i 14. ožujka 2017. u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama u Zagrebu.

Teme:

1 .temelji smetnji učenja i poremećaja pažnje (disleksija, disgrafija, diskalkulija)
2. prorada i prikaz:
– sastojaka djelovanja i učenja, praksije/dispraksije
– definiranje senzoričkih poremećaja i mogućnosti na temelju anamneze, procesa            dijagnostičkog planiranja, zapažanja i testiranja
– procesno dijagnostičkog planiranja
– planova poticanja razvoja senzorne integracije u području osjeta i pred(školskog) učenja
– .primjene senzorno integracijskog poticanja

Ovom edukacijom, djelatnica Odjela za pružanje  izvaninstitucijskih usluga,  Viktorija Gracin prof.defektolog,  proširila je i usavršila teorijska i praktična znanja iz područja terapije senzornom integracijom po Jean Ayres.


zrelost ili spremnost djeteta za polazak u školu – treća radionica za roditelje

 

Radionica pod nazivom “Zrelost ili spremnost djeteta za polazak u školu” održana je 13.2.2017. od 17.00-19.00h u Odjelu za pružanje izvaninstitucionalnih usluga.

Cilj radionice je upoznati roditelje s najvažnijim spoznajama o razvojnim karakteristikama djece predškolske dobi (s naglaskom na 5-6 god. života) pokazateljima fizičke, intelektualne, emocionalno-socijalne zrelosti i samostalnosti, aktivnostima koje se provode u okviru pripreme djece za polazak u prvi razred, pružiti podršku u njihovom roditeljstvu te unaprijediti njihove roditeljske kompetencije.
Kroz diskusiju i primjerima iz prakse razgovaralo se o primjerenom obliku školovanja te aktivnostima roditelja i djece koje mogu pomoći u razvijanju sposobnosti i vještina potrebnih pri upisu u školu.
Zahvaljujemo roditeljima na sudjelovanju.


EMOCIONALNI RAZVOJ DJETETA, STRAHOVI I POSTAVLJANJE GRANICA KROZ IGRU – DRUGa radionica za roditelje

druga-radionica-za-roditeljeU Odjelu za pružanje izvaninstitucionalnih usluga, 5.12.2016. od 17 do 18.15, održana je druga radionica za roditelje pod nazivom EMOCIONALNI RAZVOJ DJETETA, STRAHOVI I POSTAVLJANJE GRANICA KROZ IGRU.

Cilj ove radionice je bio upoznavanje roditelja sa specifičnostima doživljavanja i izražavanja emocija kod djece, razvojnim fazama emocije straha te poticanje roditelja da kroz zrcaljenje, empatiju i igru pomognu svome djetetu u razvoju emocionalne inteligencije te samoregulacije emocija.

Kroz diskusiju i primjere iz života razgovaralo se i o načinima postavljanja granica te preusmjeravanju izražavanja emocija na socijalno prihvatljiviji način.

Zahvaljujemo roditeljima na sudjelovanju u radionici te povjerenju prilikom razgovora o vlastitim iskustvima.


PLES PISANJA – prva radionica za roditelje

Radionica je održana 7. 11. 2016., od 17.00 do 18.15 u prostorijama Centra.

Nazočni su bili roditelji korisnika izvaninstitucionalnih psihosocijalnih usluga.

Cilj radionice Ples pisanja je osnažiti roditelje kako bi bili glavni i što kreativniji pokretači u plesu, pjevanju i igri sa svojim djetetom. Dajemo odgovore kako djecu naučiti pisati , počevši od njihovih emocija i prirodnih pokreta, u njihovom vlastitom ritmu, sve dok osnovni pokreti ne teku glatko, graciozno, i dok nisu stvoreni uz dovoljno samopouzdanja. Ples pisanja neodvojiv je od glazbe, pjesmice, rime i igara. Osnovni pokreti se automatiziraju i programiraju kroz igru te pohranjuju u motoričke centre u mozgu. Sve aktivnosti teže tome da djeca budu sretna i da im bude ugodno u njihovom tijelu. Svaki oblik izražavanja je dobar. Poželjno je uvoditi metodu Plesa pisanja od treće godine pa do rane školske dobi, uključujući i djecu s teškoćama u razvoju.

Hvala roditeljima na sudjelovanju u radionici.


TEME I NOSIOCI RADIONICA ZA RODITELJE

  1. Ples pisanja ………………..T. Baričević, prof. defektolog
  2. Emocionalni razvoj i primjeri poticanja (strahovi u djece) A. Hrstić, mag. edukacijske rehabilitacije i L. Vlah, prof. psiholog
  3. Spremnost za školu …………..P. Vidačković, prof. psiholog (uz ostale članove Odjela)
  4. Kako moje dijete doživljava sebe i kako uči ……  V. Gracin, prof. defektolog,  D. Bodrožić, prof. defektolog
  5. Bilateralna organizacija …………..V. Gracin, prof. defektolog,  D. Bodrožić, prof.defektolog
  6. Kroz igru do govora………………..G. Županović, prof. logoped
  7. Psihološke potrebe ………………..L. Vlah, prof. psiholog i P. Vidačković, prof. psiholog
  8. Postavljanje granica ……………….L. Vlah, prof. psiholog i P. Vidačković, prof. psiholog

ODRŽAN OKRUGLI STOL ZA RODITELJE

24. listopada 2016. godine stručni radnici Odjela organizirali su i održali Okrugli stol s roditeljima korisnika koji su uključeni u neku od usluga individualne psihosocijalne podrške.Svrha skupa je bila saznati imaju li roditelji potrebu da se organiziraju Radionice za roditelje, koje ih teme interesiraju, o kojim područjima roditeljstva i skrbi  imaju potrebu razgovarati, učiti…

Okruglom stolu odazvalo se sedam roditelja. Nakon neobveznog druženja, svi sudionici su se predstavili, nakon čega se pristupilo konstruktivnom radu. Nazočni roditelji su bili oduševljeni idejom i pokazali visoku motiviranost za nastavkom suradnje.

Dogovoreno je da će se radionice održavati jednom mjesečno, prvog ponedjeljka u mjesecu od 17:00 do 18:00 sati te da će se prva radionica Ples pisanja održati 7. studenoga 2016.


POZIV ZA RODITELJE

Cijenjeni roditelji,

Obavještavamo Vas da  će se u ponedjeljak, 24.10.2016. u 17.00 sati u velikoj sali održati Okrugli stol za roditelje korisnika usluga individualne psihosocijalne podrške.

Svrha skupa je saznati imate li potrebu da osmislimo Radionice za roditelje, koje Vas teme interesiraju, o kojim područjima roditeljstva i skrbi  imate potrebu razgovarati…

Okruglom stolu prisustvovat će svi djelatnici Odjela (edukacijski rehabilitatori, logopedi, psiholozi i terapeuti senzorne integracije) sa željom da ostvare što bolju suradnju sa Vama.

Veselimo se susretu!