Zajednička događanja - DC Firule

Izložba “Splite, tu smo!” u Galeriji umjetnina Split

 

Pozivamo vas na otvaranje izložbe radova u subotu 6. svibnja 2017. godine u 12.00h .u Galeriji umjetnina Split.

Likovni projekt pod nazivom “Splite, tu smo! “ostvaren je u suradnji studentica Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, Odsjeka za likovnu kulturu i likovnu umjetnost i korisnika Centra Juraj Bonači  – Dnevnog centra Firule.

Osnovni cilj projekta odnosio se na poticanje skupine korisnika Centra Juraj Bonači da se u suradnji sa studenticama likovno izraze i oblikuju likovno djelo.

Koncept projekta uključivao je tri etape. U prvoj,  šest je studentica završnog semestra diplomskog studija Likovne kulture i likovne umjetnosti fotografiralo prepoznatljive motive grada Splita. Potom su njihove najuspjelije fotografije otisnute na slikarska platna. Druga etapa projekta uključivala je odabranu skupinu korisnika Centra koji su uz pomoć studentica likovno intervenirali na platnima, fotografijama Splita, na način da su slikali/crtali sebe i time se uključili u prostor i događaj koji je zabilježen na fotografiji. Zapravo, oni su redefinirali odabranu fotografiju i svojim likovnim govorom poručili: Splite, tu smo! U trećoj etapi, ostvareni likovni radovi – likovna djela izloženi su javnosti u vidu izložbe povodom dana grada Splita, sv. Duje, 7. svibnja 2017.

Ovaj projekt predstavlja nastavak uspješne suradnje UMAS-a i Centra Juraj Bonači započete 2010. godine kroz osmišljavanje i realizaciju likovnog projekta Bojama do srca. I sada su, kao i tada, korisnici DCF i studenti UMAS-a komunicirali putem umjetnosti, potvrđujući njenu humanost. Družeći se i slikajući uvidjeli su da je kreativnost ljudski, životni potencijal. Spoznali su da ona može biti potaknuta u ozračju slobode, igre, pjesme, kroz razmjenu iskrenih emocija i empatiju. Iako kratkotrajno, to ljudsko i likovno iskustvo obogatilo je sve sudionike projekta omogućivši svakome od njih da otkrije sebe u drugome i druge u nama. Jer, “…umjetnost je važna ne zbog umjetnosti same, nego zbog psihološkog i socijalnog zdravlja ljudi i društva uopće; umjetnost, zapravo, nije toliko važna koliko su važni ljudi čije živote ona uzdiže” (Hickman, 2005, 148).
Dunja Pivac