COO "Juraj Bonači" Volonteri

Centar partner projekta “VolON: pojačaj volontiranje”

Udruga SKAC Palma započela je s provedbom projekta “VolON: pojačaj volontiranje” u partnerstvu s udrugama SKAC Split i Svjetskim savezom mladih Hrvatska te odgojno obrazovnim institucijama; Srednjom školom Dugo Selo, Prirodoslovno-tehničkom školom, Školom za dizajn, grafiku i održivu gradnju i Graditeljsko-geodetskom tehničkom školom iz Splita, Gimnazijom Vukovar i Učeničkim domom Maksimir u trajanju od dvije školske godine.

Projekt je financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda i trajat će od 1. rujna 2017. godine do 31. svibnja 2019. godine.

Ovim projektom odgovorili smo na potrebe za razvojem održivog programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje u našem srednjoškolskom odgojno – obrazovnom sustavu i za osnaživanjem kapaciteta za učinkovit menadžment volontera partnerskih udruga i suradničkih organizacija, organizatora volontiranja.

Naš Centar jedan je od partnerskih organizacija u kojem se provode volonterske aktivnosti. U rad Centra uključeno je 5 učenika i učenica Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju i Graditeljsko-geodetskom tehničke škole iz Splita koje prate koordinatori volontera.

Više informacija o projektu vidite na http://volon.skac.hr/