COO "Juraj Bonači"

Bila noć DPH Stevr Linz sa srcem za Juraj Bonači

Naši navijači Hajduka iz Centra Juraj Bonači zahvaljuju našim prijateljima što su svoju večer iskoristili za humanitarnu pomoć našem Centru.

https://slobodnadalmacija.hr/sport/hajduk/na-festi-dph-steyr-linz-organizirana-je-humanitarna-akcija-bilo-je-oko-450-gostiju-slavilo-se-do-jutarnjih-sati-1329567