Edukacije

8. edukacija: Načela rane intervencije i timskog rada-mentoriranje

Edukacije u okviru programa “Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za djecu 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama” održavaju se  u Centru za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” Split (Brune Bušića 30, Split) od 9:00 do 15:30
Edukacija 7.9.2017. održana je pod temom : “Načela rane intervencije i timskog rada-mentoriranje” koju su održali Katarina Škorvaga i Ružica Magušić