Edukacije

6. Edukacija : “Pronalaženje odgovarajućeg ICT i asistivnog rješenja za poticanje individualnih potreba djeteta – mentoriranje”

Edukacije u okviru programa “Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za djecu 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama” održavaju se  u Centru za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” Split (Brune Bušića 30, Split) od 9:00 do 15:00
Edukacija 29.6.2017. održana je pod temom : “Pronalaženje odgovarajućeg ICT i asistivnog rješenja za poticanje individualnih potreba djeteta – mentoriranje” koju su održali Magušić i Škorvaga .