Edukacije

3. edukacija: “Pronalaženje odgovarajućeg ICT i asistivnog rješenja za poticanje individualnih potreba djeteta” u sklopu programa “Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu PK”

 

Edukacije u okviru programa “Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za djecu 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama” održavaju se  u Centru za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” Split (Brune Bušića 30, Split) od 9:00 do 15:30
Edukacija 12.5.2017. održana je pod temom : “PRONALAŽENJE ODGOVARAJUĆEG ICT I ASISTIVNOG RJEŠENJA ZA POTICANJE INDIVIDUALNIH POTREBA DJETETA” koju su održali  Katarina Škorvaga, prof. rehabilitator  SI- pedagog i Ružica Magušić, prof. logoped  s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta  iz Zagreba.