Edukacije

2. edukacija: “Pregled postojećih ICT rješenja i asistivnih tehnologija” u sklopu programa “Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu PK”

Edukacije u okviru programa “Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za djecu 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama” održavaju se  u Centru za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” Split (Brune Bušića 30, Split) od 9:00 do 15:30
Edukacija 25.4.2017. održana je pod temom : PREGLED POSTOJEĆIH ICT RJEŠENJA I ASISTIVNIH TEHNOLOGIJA koju su održali  prof. Car  i prof. Vuković  s Fakulteta elektrotehnike i računalstva iz Zagreba.