Odjel smještaja

Brune Bušića 30
21 000 Split

T: 021 533 148 , 021 669 404
E: odjel.smjestaja@centar-juraj-bonaci.hr

Voditeljica odjela: Lucija Kumić Frklić, mag.paed.soc.

Događanja u odjelu


Odjel smještaja pruža usluge prihvata, stanovanja, prehrane, nabave odjeće i obuće, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju i njege, čuvanja, odgoja i obrazovanja, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena te organiziranog stanovanja.

Upoznajte naše vrijedne ruke 🙂

Kod nas se i glumi 🙂