NATJEČAJI


Natječaj za radna mjesta


Trenutno nema otvorenih natječaja


Poziv na razgovor (intervju) za radna mjesta učitelj i odgajatelj


Intervju će se obaviti u uredu ravnateljice, dana 23.02.2018.god.( petak ) prema sljedećem rasporedu:

POZIV NA INTERVJU – učitelj – odgajatelj

 

Datum objave: 20.2.2018.g.


Izvješće o provedenom testiranju za radna mjesta učitelj i odgajatelj


IZVJEŠĆE O REZULTATIMA TESTIRANJA – UČITELJ – ODGAJATELJ

 

Datum objave: 20.2.2018.g.


Poziv na testiranje za radna mjesta


Temeljem odluke ravnateljice Centra za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači”, Split od 13. veljače 2018. godine, Povjerenstvo donosi slijedeće obavijesti (pozive na testiranje)

Poziv na testiranje – ODGAJATELJ

Poziv na testiranje – UČITELJ

 

Datum objave: 13.2.2018.g.


Odluka o odabiru ponuditelja – usluge tehničke zaštite putem usluga video centra i interventnog tima


1.Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
2. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3. Odluka o odbiru najpovoljnije ponude

Datum objave: 14.12.2017.g.


Poziv za dostavu ponuda za usluge tehničke zaštite putem usluga video centra i interventnog tima


1Poziv za dostavu ponuda – tehnička zaštita

Dokument sadrži:
1. Poziv za dostavu ponude
2. Prilog I – Ponudbeni list
3. Prilog II – Troškovnik
4. Prilog III – Potvrda o izvršenom uvidu u lokaciju

Datum objave: 27.11.2017.g.


Odluka o odabiru ponuditelja – nabava namještaja za opremanje Odjela smještaja


 1. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
 2. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 3. OBAVIJEST o odabiru najpovoljnije ponude

 

Datum objave: 8.11.2017.g.


Poziv za dostavu ponuda za nabavu namještaja za opremanje Odjela smještaja


1. Poziv za dostavu ponuda za Odjel smještaja- namještaj
2. Prilog II – Troškovnik

Dokument sadrži:
1. Poziv za dostavu ponude
2. Prilog I – Ponudbeni list
3. Prilog II – Troškovnik

Datum objave: 19.10.2017.g.


Odluka o odabiru ponuditelja – usluge tehničke zaštite putem usluga video centra i interventnog tima


 1. Odluka o odabiru ponuditelja- tehnička zaštita

 

Datum objave: 19.10.2017.g.


Odluka o odabiru ponuditelja – otklanjanje nedostataka u navedenim odjelima


 1. Odluka o odabiru ponuditelja – otklanjanje nedostataka Odjel smještaja
 2. Odluka o odabiru ponuditelja – otklanjanje nedostataka – Odjel Autizam

 

Datum objave: 19.10.2017.g.


Poziv za dostavu ponuda uređenje i otklanjanje nedostataka u navedenim odjelima


Radovi na uređenju i otklanjanju nedostataka u navedenim odjelima Centra za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači”, Split:

 1. Poziv za dostavu ponuda za Odjel smještaja
 2. Poziv za dostavu ponuda za Odjel za autizam

Poziv za dostavu ponuda sadrži:
1. Poziv za dostavu ponuda
2. Prilog I – Ponudbeni list
3. Prilog II – Troškovnik

Datum objave: 29.9.2017.g.


Poziv za dostavu ponuda za usluge tehničke zaštite putem usluga video centra i interventnog tima


 1. Poziv za dostavu ponuda – tehnička zaštita- ispravak 2017

Dokument sadrži:
1. Poziv za dostavu ponude
2. Prilog I – Ponudbeni list
3. Prilog II – Troškovnik
4. Prilog III – Potvrda o izvršenom uvidu u lokaciju

 

Datum objave: 26.9.2017.g.

Obavijest 
Ispravak Poziva za dostavu ponuda u dijelu koji se odnosi na lokaciju za koju se traži usluga tehničke zaštite i produženje roka za dostavu ponuda.

Datum objave ispravka: 11.10.2017.g.


Odluka o odabiru ponuditelja – radovi demontaže postojećih, mjerenja i izradu novih žaluzina za Podružnicu Sinj


1. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
2. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – žaluzine
3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – žaluzine

 

Datum objave: 22.9.2017.g.


Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova demontaže postojećih, mjerenja i izradu novih žaluzina za Podružnicu Sinj


 1. Poziv za dostavu ponuda za Žaluzine – Podružnica Sinj

Dokument sadrži:
1. Poziv za dostavu ponude
2. Prilog I – Ponudbeni list
3. Prilog II – Troškovnik
4. Prilog III – Potvrda o izvršenom uvidu u lokaciju

Datum objave : 12.9.2017.g.


Odluka o odabiru ponuditelja – usluga izrade projekte dokumentacije i prijave projekta energetske obnove


 1. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
 2. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 

 

Datum objave : 17.8.2017.g.

 


Poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade projektne dokumentacije i prijave projekta energetske obnove Centra Juraj Bonači, Split


 1. Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije i prijave projekta energetske obnove
 2. Projektni zadatak
 3. Troškovnik

Poziv za dostavu ponuda sadrži:

1. Upute ponuditeljima za izradu ponude
2. Obrazac I – Ponudbeni list
3. Obrazac II – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda
Sastavni dio poziva su i:
1 . Projektni zadatak
2. Troškovnik

Datum objave: 28.7.2017.g.

 


Poziv za dostavu ponuda uređenje i otkanjanje nedostataka u navedenim odjelima


Radovi na uređenju i otklanjanju nedostataka u navedenim odjelima Centra za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači”, Split

 1. Poziv za dostavu ponuda za Odjel smještaja
 2. Poziv za dostavu ponuda za Odjel za autizam

Poziv za dostavu ponuda sadrži:
1. Poziv za dostavu ponuda
2. Prilog I – Ponudbeni list
3. Prilog II – Troškovnik

Datum objave: 6.6.2017.g.


Odluka o odabiru ponuditelja- prijevoz Podružnica Sinj


 1. Odluka
 2. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Datum objave: 6.6.2017.g.


Poziv za dostavu ponuda – prijevoz Podružnica Sinj


 1. Poziv za dostavu ponuda za uslugu prijevoza – Sinj

Dokument sadrži:
1. Poziv za dostavu ponude
2. Prilog I – Ponudbeni list
3. Prilog II – Troškovnik

Datum objave: 5.5.2017.god.