KONTAKT

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE “JURAJ BONAČI”, SPLIT

Brune Bušića 30, Split
OIB: 00475993244
IBAN: HR382390001-1100017987

Centrala: 021/ 532 969
Fax: 021/ 535 347
Email: centar.juraj.bonaci@gmail.com

Ured ravnateljice:
T: 021/ 530 663
E: ured@centar-juraj-bonaci.hr

Odjel odgoja i obrazovanja
T: 021 532 896
E: flora@centar-juraj-bonaci.hr

Dislocirana jedinica “Firule”:
T: 021 388 882
E: odjel.firule@centar-juraj-bonaci.hr
E: odjel.autizam@centar-juraj-bonaci.hr

Područno odjeljenje Makarska:
T: 021 612 092
E: po.makarska@centar-juraj-bonaci.hr

Podružnica Sinj:
T: 021 826 808
E: podruznica.sinj@centar-juraj-bonaci.hr

 

Sukladno članku 18.a stavak 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine”, br. 106/12-pročišćeni tekst) objavljuju se službeni podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Split:

Mirjana Vrdoljak, dipl.iur.
Tel: 021/ 530-663
Fax: 021/535-347
E : mirjana@centar-juraj-bonaci.hr

Sukladno članku 13. stavak 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuju se službeni podaci o službeniku za informiranje Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Split:

Mirjana Vrdoljak, dipl.iur.
Tel: 021/ 530-663
Fax: 021/ 535 347
E: mirjana@centar-juraj-bonaci.hr